ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นั่งคุกเข่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นั่งคุกเข่า*, -นั่งคุกเข่า-

นั่งคุกเข่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งคุกเข่า (v.) kneel Syn. คุกเข่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We came here and I was on my knees fucking her when Denise called.เรามาที่นี่แล้วผมก็นั่งคุกเข่า เอาเธอแล้วเดนนิสก็โทรมา
Tell me you wouldn't drop to your fucking knees and suck Johnny's cock in two seconds, if he asked you.ว่านายจะไม่นั่งคุกเข่า แล้วอมนกเขาให้จอห์นนี่ในเวลา 2 นาที ถ้าเขาขอให้ทำ
Sorry about the spill.- นั่งคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้
'Cause I sure as hell didn't find myself locked in a trunk or on my knees with a gun to my head before your greedy old ass came along, all right?เพราะผมเห็นความตายมาเยือนด้วยตัวเองt ตอนที่ถูกล็อคอยู่ในท้ายรถ หรือนั่งคุกเข่ามีปืนจี้หัวผม ก่อนจะมาพร้อมกับที่ความโลภของคุณ ถูกไหม
Now if you can't make that decision, then you better get down on your hands and knees and pray for something to get you there...ตอนนี้ถ้านายตัดสินใจเรื่องนั้นไม่ได้ งั้นนาย นั่งคุกเข่าลงแล้วสวดมนต์อ้อนวอน เพื่อให้นายได้อย่างที่หวังจะดีกว่า...
How long have you been kneeling there?นี่คุณนั่งคุกเข่าอยู่นี่นานแค่ไหนแล้ว?
They put a hood over my head and drove me out into the desert, on my knees.พวกมันเอาผ้าคลุมศีรษะฉัน และขับรถพาฉันไปที่ทะเลทราย ให้ฉันนั่งคุกเข่า
Kneeling in supplication at the feet of g-dash-d.การนั่งคุกเข่าในท่าวิงวอนอยู่บริเวณปลายเตียงทั้งสองข้างซ้ายขวา
Supplication is the most common form of prayer.การนั่งคุกเข่าในท่าวิงวอน เป็นรูปเเบบการสวดภาวนาที่นิยมใช้กันมากที่สุดน่ะ
Like he was kneeling next to my bed.ราวกับว่าพ่อนั่งคุกเข่าลงอยู่ข้างๆเตียงนอนฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นั่งคุกเข่า
Back to top