ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นับวัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นับวัน*, -นับวัน-

นับวัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับวัน (adv.) as days go by See also: day by day
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I keep liking you more and more.นับวัน ฉันก็ยิ่งชอบเธอมากขึ้นๆ
And everyday, you get prettier and I get uglier.นับวันคุณยิ่งน่ารักขึ้น ส่วนผมกลับดูทุเรศมากขึ้น
It's getting harder and harder to find anybody.นับวันจะยิ่ง หาคนอื่น ยากขึ้นทุกที ฉันเพิ่งหาเจอ ได้สามคน
It's very rare nowadays to have such a person.นับวันนี้หายากนะครับ คนแบบนี้
It just keeps getting bigger!นับวันมันจะตัวโตขึ้นเรื่อยๆ!
Every day it becomes more clear that I don't belong here.นับวันยิ่งจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น ว่าผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว
Just get better with time, don't they?นับวันยิ่งดีขึ้นว่ามั้ย?
Counting on it. All right.นับวันรอมันได้เลย ถูกต้อง
He was more distant than usual.นับวันเขายิ่งจะห่างออกไปจากเมื่อก่อน
That Tutankhamen is getting cheekier by the day.นับวันเจ้าตุตันคาเมนนี่ชักจะหมดความยำเกรง (ฟาโรห์ตุตันคาเมน ประสูติ 1341 ปีก่อนคริสตกาล สวรรคตเมื่ออายุ 19 หลังจากครองราชย์เพียง 9 ปี)
I counted them by the light through the hatch door and Adam's visits.ผมนับวันจากแสงที่ส่องผ่านประตูและการมาเยี่ยมของอดัม
I lost count of the days after that. It felt like weeks.ผมไม่ได้นับวันอีกเลยหลังจากนั้น คิดว่าเป็นอาทิตย์ได้
It's unbearable to even watch the King's increasing violenceเป็นความจริงรึเปล่า ความเผด็จการของพระราชาองค์นี้ นับวันจะยิ่งร้ายกาจจนสุดจะเปรียบ
Whenever I am with you everything becomes important... and our memories keeps increasing.ไม่ว่าฉันอยู่กับคุณเมื่อใดก็ตาม ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นช่างสําคัญนัก... ความทรงจําระหว่างเรา นับวันจะเพิ่มพูน
I know. I've been counting down the days too.ข้ารู้ ข้านับวันนับถอยหลังเช่นกัน
Look at her, cursing... this whole world's just plain crazy...ดู ด่ากลางงานศพ โลกนี้นับวันยิ่งประหลาด
You'd rather sit here in terror and squeeze out a few more wretched days of life than die fighting honorably for a chance at freedom?เจ้าเลือกจะนั่งที่นี่ด้วยความหวาดกลัว และนั่งนับวันเวลาที่เหลือของชีวิต หรือสู้อย่างกล้าหาญ เพื่อโอกาสที่จะเป็นอิสระ
You are even better looking than you were yesterday.คนอะไร นับวันยิ่งหล่อนะเนี่ย
These days when a child is lost we all suspect the worst.เด็กที่หายไปในแต่ละวัน เราสงสัยว่านับวันจะเพิ่มขึ้นมาก
They're both facing time,ตอนนี้กำลั่งนั่งนับวันอยู่ในคุก
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border.ตอนนี้ ประเภทกลุ่มที่ผมดูแล มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ที่ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟทตามีน ซึ่งนับวันยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น
I see my best friend and my wife growing closer and closer.ผมเห็นเพื่อนรักและภรรยาของผม นับวันจะยิ่งใกล้ชิดกันขึ้นเรื่อยๆ
I've seen my best friend and my wife growing closer and closer.ผมเห็นเพื่อนรักและภรรยาของผม นับวันจะยิ่งใกล้ชิดกันขึ้นเรื่อยๆ
Yeah, that's a pretty solid majority these days.ใช่ นับวันจะยิ่งมีอิทธิพล มีพรรคพวกคอยให้ความช่วยเหลือมากมาย
Now I wake up, I feel sick. I've got this permanent knot in my stomach.ตอนนี้ในเวลาที่ฉันตื่นขึ้นมา ฉันรู้สึกป่วย นับวันมันยิ่งทำให้วิตกกังวลมากยิ่งขึ้น
♪ I do not count the time ♪# ฉันไม่ได้นับวันเวลา #
Should I stop counting?มันยังจำเป็นอยู่ไหมที่จะต้องนับวันถอยหลัง?
I need to keep count.ฉันคงต้องนั่งนับวันให้ดีๆละทีนี้
In the process of the 100 blind dates, if I can't meet any Mr. Right, and you keep on counting to that day, at that time, I could consider you again.ถ้าในขั้นตอนการนัดบอดฉันไม่เจอคนที่ใช่ และคุณยังคงนับวันอยู่ ในตอนั้น ฉันจะพิจารณาคุณอีกครั้งนึง
Maybe it's to the end of the world.อาจจะนับวันที่จะถึงจุดจบของโลก
And each day, they grow weaker.ยิ่งนับวันก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆ
I was happy because they were happy... even though I counted and I have... 1 ,095 days to go.เห็นทุกคนมีความสุข ฉันก็มีความสุข ถึงแม้ในใจฉันจะนับวันที่เหลือของตัวเอง และฉันเหลือเวลา ในโรงเรียนอีกตั้ง 1,095 วันก็ตาม
I've been counting the days until a full moon... until tonight.คอยนับวันให้ถึงวันพระจันทร์เต็มดวง จนถึงคืนนี้
I'm counting the days until the fighting is done and I can pledge my love to the King in sight of the Gods.ข้าเฝ้านับวัน จนกว่าการต่อสู้จะจบลง ข้าจะได้สาบานความรักที่มี ให้กษัตริย์ต่อองค์ทวยเทพ
They'll pray for my return?พวกเขานับวันรอข้ากลับไปหรือ
The rift in their friendship would carry their school into a conflict lasting days, costing hundreds of dollars and resulting in over 12 transfers.ความแตกแยกในมิตรภาพนี้ ทำให้เกิดการต่อสู้ ในวิทยาลัยของพวกเขานานนับวัน ก่อให้เกิดความเสียหายหลายร้อยดอลลาร์
And I'm telling you these days, chances of getting a new methylamine hook-up is rare, man.โอกาสที่จะหาเมทิลามีนได้ใหม่ นับวันที่จะยากยิ่งขึ้น พวก
She told me that she was counting the days until my cancer came back.เธอบอกฉันว่า เธอนั่งนับวันรอคอย จนถึงวันที่โรคมะเร็งของฉันกลับมาลุกลามอีก
Roethke referred to getting old... as wearing the leaden weight of what I did not do.และนับวันก็จะแก่ตัวไปเรื่อย ๆ ภายใต้สภาพร่างกายที่อิดโรยอ่อนแรงนี้ มีหลายสิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นับวัน
Back to top