ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักแสดงหญิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักแสดงหญิง*, -นักแสดงหญิง-

นักแสดงหญิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักแสดงหญิง (n.) actress
English-Thai: HOPE Dictionary
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
actress (n.) นักแสดงหญิง See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง Syn. female performer
female performer (n.) นักแสดงหญิง See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง
show girl (n.) นักแสดงหญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or they care about what actress just went into rehab.หรือที่พวกเขาดูแลเกี่ยวกับสิ่งที่ นักแสดงหญิง เพียงแค่เดินเข้าไปในสถาน บำบัด
Girls thought I stole that scene because someone else got the phone call at my agency, but I insisted I did it.นักแสดงหญิงคนอื่น ๆ คิดว่าฉันแย่งบทนั่น เพราะว่าคนอื่นได้รับโทรศัพท์ ที่บริษัทตัวแทนของฉัน แต่ฉันยืนยันว่าฉันทำมัน
The actress who should play the lead role... is gone.นักแสดงหญิงที่ควรแสดงบทนำ ให้นิยายของผม ไม่อยู่แล้ว
Actress Sheila Blackledge, the mom from the hit sitcomนักแสดงหญิงยอดชีล่า Blackledge, แม่จากคอมตี
Looks like Dad found me an actress!ดูเหมือนว่าพ่อ หานักแสดงหญิงให้ฉันได้แล้วนะเนี่ย !
Just like the actress Catherine Deneuveเหมือนชื่อนักแสดงหญิง Catherine Deneuve
His actress said nothing inflammatory.และนักแสดงหญิงก็ไม่ได้พูดอะไรชัดเจน
My dream is to be a heart-bearing actress.ความฝันของชั้นคือการเป็น นักแสดงหญิงที่แสดงมาจากใจ
As you see it's a climax scene sir, and in this our actress natasha is going to... marry our villain, ranbheerท่านดูนะ มันเป็นฉากไคลแม็กซ์ของเรา อยู่ที่นักแสดงหญิงของเราคนนี้ natasha is going to... แต่งงานกับผู้ร้ายของเรา,รานบฮีร์
He wants to say to actress, but he can't why?เขากำลังจะบอกนักแสดงหญิง,แต่เขาทำไม่ได้ ทำไม?
Common girls, and listen, the actress is quite bad!มากันเลย สาวๆ และฟังนะ, นักแสดงหญิงคนนี้ห่วยแตก!
And i also know that, there was an incident at your set, to you actress, what's her name?และผมรู้ยิ่งกว่านั้น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับฉากของคุณ, นักแสดงหญิงของคุณ,เธอชื่ออะไรนะ?
I'm going to america for a month, as i come back and you... and you'll find your actress,ผมจะไปอเมริกา1เดือน ขณะที่ผมกลับมาและคุณ... และคุณก็จะหานักแสดงหญิงของคุณ
At this time tribute to the actress whom this film was written.นี่คือเวลาสักการะนักแสดงหญิง ผู้ซึ่งหนังเรื่องนี้จะต้องจารึก
So you're an actress?คุณเป็นนักแสดงหญิงเหรอ
[DEAN CLEARS THROAT] Find out who owned it. Not just the last owner, you gotta take it all the way back to 1955.อืม ฉันคิดว่าฉันทำให้ บ่ายนี้นายมีงานต้องทำว่ะ เธออยากจะเป็นนักแสดงหญิงงั้นเหรอ?
I would say you're like Audrey Hepburn.ผมคิดว่าคุณน่าจะเหมือนกับ Andrey Hepburn(นักแสดงหญิงชาวอังกฤษ)
Von Trier's a genius, but he's got a reputation for being really tough on actresses.แต่ก็มีข่าวเกี่ยวกับเค้าว่า โหดมากกับนักแสดงหญิง
Didn't hold up, which is why Amy Irving is the richest out-of-work actress in Hollywood.ไม่ได้เขียนขึ้นมา ขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่เอมี่ เออร์วิง เป็นนักแสดงหญิงที่รวยที่สุด หลังจากออกจากฮอลลีวู้ด
She was convinced the other actresses were the devil's wives, so she stabbed one of them.เธอเชื่อว่านักแสดงหญิงคนอื่น เป็นภรรยาของปิศาจ เธอก็เลยแทงหนึ่งในพวกนั้น
In Shakespeare's time, all the female roles were played by men.ในช่วงสมัยเชคสเปียร์ ตอนนั้นนักแสดงหญิงเล่นโดยผู้ชาย
Ashley is a musician and very well paid actress that I've had in my employ since she was 10 years old.แอชลีย์เป็นนักดนตร และนักแสดงหญิงที่จ่ายเป็นอย่างด ที่ผมเคยมีอยู่ในอาณัติของฉันตั้งแต เธอเป็น 10 ปี. ฮ่าฮ่า.
No doubt because producers haven't been able to find an actress capable of filling Barbra's formidable shoes.เหล่าผู้สร้างไม่สามารถที่จะหา นักแสดงหญิงที่จะสามารถเติมเต็มบทบาทของบาร์บราได้
What happened to the actress?เกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงหญิง?
No, just some pushy actress that I don't really know.ใช่ ยกเว้นนักแสดงหญิงช่างซัก ที่ผมแทบไม่รู้จัก
I won best actress for that film that year.ปีนั้นฉันได้รางวัลนักแสดงหญิง ยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องนั้น
And it's the only best actress award I've won that I thought I deserved.และมันเป็นรางวัลนักแสดงหญิง ยอดเยี่ยมรางวัลเดียวที่ฉันชนะ และฉันคิดว่าฉันสมควรได้
I'd become an actress.ฉันกลายเป็นนักแสดงหญิงแล้ว
Who is the novelist that the international actress recognized as a real talent?ใครจะเป็นนักเขียนนิยาย ที่นักแสดงหญิงระดับโลก ยอมรับว่ามีพรสวรรค์อย่างแท้จริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักแสดงหญิง
Back to top