ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักปั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักปั้น*, -นักปั้น-

นักปั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักปั้น (n.) sculptor See also: sculptress
English-Thai: Nontri Dictionary
cyclist(n) นักปั่นจักรยาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sculptor. Painter. He's sort of into mixed media.นักปั้น จิตรกร เอ่อ "เขา"ประมาณว่าผสมๆกัน
A couple of Mountain-bikers found her.นักปั่นจักรยานสองสามคนพบเธอเข้า
Excuse me,you-you in the gordon gecko costume.คนที่แต่งตัวเหมือนนักปั่นหุ้นน่ะ
I'm a potter. My wheel broke. They're from a 100 yen shop.ฉันเป็นนักปั้นเซรามิก ล้อระเบิดของฉัน เขาเอามาจากร้าน 100 เยน
...now active as a ceramicist.ตอนนี้เป็นนักปั้นเซรามิกส์
I was Rei's homeroom teacher during her junior and senior years of high school... a ceramicist... super shady.ผมเป็นอาจารย์โฮมรูมของเรย์ในช่วงม.ต้นและม.ปลาย ผม อิโต้ะ มัตสึโนริ นักปั้นเซรามิกส์ เขาก็ยังคงดูเป็นคนพิลึกอยู่เนอะ
Like do you seriously think he's a "ceramicist" now?ช่าย อย่างนายคิดว่าเขาเป็น"นักปั้นเซรามิค"จริงๆหรือเปล่า
THAT'S WHAT YOU SAID ABOUT THAT BIKER IN FLORIDA WHO NOW HAS TO PUREE ALL HIS FOOD.เหมือนที่พี่พูดถึงนักปั่นจักรยานคนนั้นที่ฟลอริดา ที่ตอนนี้ต้องนอนกินแต่อาหารปั่น
So he's on one of the serious Tour 'de France bikes, you know with the, like the toeholds, rightแบบว่า เค้าเป็นหนึ่งในกลุ่มทัวร์เดอฟรองค์ เป็นพวกนักปั่น ใช่ไหม?
The search for my sculptor hit a dead end.จนกว่าจะบ่าย เรื่องนักปั้นที่พ่อไปหาถึงทางตันแล้ว ป..
I know it's not a painter, and I know it's not a sculptor or whatever story it was you couldn't keep straight.ผมรู้ว่าเขาไม่ใช่จิตรกร และไม่ใช่นักปั้น หรืออะไรที่แต่งขึ้นก็ตาม ที่พ่อพูดความจริงไม่ได้ ด..
Come back as a greater potter.พี่จะต้องเป็นนักปั้นฝีมือดีแน่ๆ
It's dawn; three cyclists are heading out.มันใกล้รุ่ง นักปั่นจักรยานสามคน กำลังพุ่งหน้าออกไป
He's an expert potter who signs up for novice classesเขาคือนักปั้นหม้อผู้เชี่ยวชาญ ที่มาลงเรียนคลาสสำหรับมือใหม่
I'm an amateur pottery enthusiastผมเป็นนักปั้นหม้อมือสมัครเล่น
Famous and well-connected.ทนาย,นักปั้น โด่งดัง แล้วก็รู้จักคนมากหน้า
That would be biking.- คนนั้นนักปั่นแล้วนะ
Well, you know, I am not the best cyclist, so I was gonna ride this weekend, and I could use some tips, if you're not busy.คุณรู้ไหม,ฉันไม่ใช่ นักปั่นที่เยี่ยมยอด เพราะงั้นฉันจะปั่นสุดสัปดาห์นี้ และฉันให้คำแนะนำคุณได้ ถ้าคุณไม่ยุ่งนะ
'Then, our well-timed cyclist...''จากนั้น นักปั่นจักรยานที่เราเตรียมไว้... '

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักปั้น
Back to top