ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอร์เวย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอร์เวย์*, -นอร์เวย์-

นอร์เวย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอร์เวย์ (n.) Norway Syn. ประเทศนอร์เวย์
English-Thai: HOPE Dictionary
norway(นอร'์ เวย์) n. ประเทศนอร์เวย์เมืองหลวงชื่อOslo
norwegian(นอร์วี'เจียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นอร์เวย์ (ประเทศ-ประชาชน-ภาษาวัฒนธรรมและอื่น ๆ)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiord (n.) อ่าวแคบที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะในนอร์เวย์ Syn. fjord
fjord (n.) อ่าวแคบๆที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะในนอร์เวย์ Syn. fiord
krone (n.) โครน (หน่วยเงินตราของประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์)
Lapland (n.) บริเวณตอนเหนือของทวีปยุโรป (ได้แก่ ตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และแหลมโคลา ของรัสเซีย)
ragnarok (n.) การทำสงครามทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจในเทพนิยายนอซหรือนอร์เวย์ Syn. Twilight of the Gods
Twilight of the Gods (n.) การทำสงครามทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจในเทพนิยายนอซหรือนอร์เวย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a doctor in Norwayและคุณหมอ นอร์เวย์ ก็ด้วย
Has it started? _22,141 ออปแลนด์, นอร์เวย์ มันเริ่มรึยัง บริสุทธิ์ไหม
Norway, you moron.นอร์เวย์ไง ไอ้เบื๊อก
Maybe we at war with Norway.บางที อาจจะเป็นสงครามระหว่างเรากับนอร์เวย์ก็ได้นะ
They're not Swedish, Mac, they're Norwegian.-เฮ้, สวีเดน -ไม่ใช่สวีเดน, แม็ค ชาวนอร์เวย์
That's not just a dragon. That's a Norwegian Ridgeback.ไม่ใช่มังกรธรรมดา มันคือพันธุ์นอร์เวย์หลังเป็นสัน
Uh, no. Actually, they say he was Norwegian.ไม่ จริงๆ แล้ว ว่ากันว่าเป็นโจรนอร์เวย์
In fact, though, it was a gang of elderly Norwegians.เป็นแก๊งโก๋แก่นอร์เวย์ด้วยนะ
Yes, I heard it from a very reliable source that it was a gang of redheaded elderly Norwegians with very tiny feet.ผมทราบจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อว่าเป็นแก๊ง โก๋แก๋นอร์เวย์หัวแดง เท้าเล็กจิ๋ว
Is this the Norwegian salmon I asked for? I need my omega-3s.ฉันบอกว่าจะเอาแซลมอนจากนอร์เวย์ไม่ใช่หรือ ฉันต้องการกรดโอเมก้าทรีนะ
You know, it costs a fortune to fly that stuff in from Norwegia.เธอก็รู้นี่ ค่าขนมาจากนอร์เวย์มันแพงขนาดไหน
We're not looking for trouble. No.ไปกับเรือของพวกนอร์เวย์
I want to go to Norway sometime. Do you know what I mean?อยากจะไปเที่ยวนอร์เวย์ดูซักที รู้ใช่ไหมว่าหมายถึงอะไร
Jules, those A-ha guys are Norwegian.จูลส์ พวก อะฮ๋่าา นั้นนะ เป็นพวก นอร์เวย์
Welcome to Norway.ยินดีต้อนรับสู่นอร์เวย์
Listen,that does not mean that I had a thing with a Norwegian prince.ฟังนะ นั่นมันไม่ได้หมายความว่าฉันต้องมีอะไรกับเจ้าชายนอร์เวย์
Belgian and Norwegian are not at all the same thing.คนเบลเยี่ยมกับคนนอร์เวย์ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันทุกอย่าง
I know absolutely all bear hunters in Norway.ผมรู้จักพรานล่าหมีทุกคนในนอร์เวย์
In a way you're probably one of Norway's greatest heroes.ถ้ามองอีกมุมนึง คุณก็เหมือนเป็นฮีโร่ของประเทศนอร์เวย์
He is, in many ways, a super hero here in Norway.ไม่ว่าใครจะมองยังไง เขาก็เป็นฮีโร่ตัวจริงในนอร์เวย์
We want the least possible intervention in Norwegian nature.เราต้องการให้มีความเป็นไปได้น้อยที่สุด ที่จะเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติของนอร์เวย์
In Norway, we need electric powerในนอร์เวย์ เราต้องการพลังงานไฟฟ้า
Norway has trolls, so more power lines are needed.ที่นอร์เวย์มีโทรลล์ ทำให้เราต้องการไฟฟ้ามากกว่านี้
The Forestry Department of Norway took trees one by one.กรมป่าไม้ของประเทศนอร์เวย์ นำต้นไม้มาทำต้นต่อต้น
We didn't know if we were in Norway or Denmark, never mind what time the show started.เราไม่รู้เลยว่า กำลังอยู่ในนอร์เวย์หรือเดนมาร์ก ไม่สนใจว่าเมื่อไหร่โชว์จะเริ่ม
What? It's a traditional Norwegian troll.มันคือตุ๊กตาโทรลนอร์เวย์โบราณ
Feel the terror! Stop the tantrum! Feel the terror of the Norwegian troll!รู้สึกถึงความน่ากลัวของโทรลนอร์เวย์!
And we had learned through local intelligence you had mounted a full-scale incursion into Norway.แถมเรายังได้รับข่าวจากสายในพื้นที่ ว่าคุณเคลื่อนพลเต็มอัตราศึกบุกเข้านอร์เวย์
And the last place where you want to be is cooped up with a dozen Norwegian guys.และสถานที่สุดท้ายที่คุณต้องการ ถูกกักขังอยู่ในนอร์เวย์
This Norwegian chick I was banging, she got her dog back.สาวนอร์เวย์ที่ฉันควงอยู่เธอได้หมาเธอคืนแล้ว
Norway to France....ไปนอร์เวย์ ไปยังฝรั่งเศส
30 miles on foot. And then a nice swim through sub zero Nordic seas, yeah!วิ่ง 30 ไมล์ และอีกหลายไมล์บนลานน้ำแข็งที่นอร์เวย์
They need me at work. But you said you'd support me!อะไรก็พวกนั้นที่นอร์เวย์ ฉันต้องทำงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอร์เวย์
Back to top