ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอนวัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอนวัน*, -นอนวัน-

นอนวัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนวัน (v.) spin accurately See also: revolve smoothly as if stopping still
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You showed up at Lonnie Flennons' the day before he dies.นายโผล่ไปที่บ้านของลอนนี่ เฟลนนอนวันก่อนที่เค้าจะตาย
I'm operating on two hours of sleep. I'm vulnerable.แม่ได้นอนวันนึงแค่สองสามชม.เองนะ ตอนนี้แม่หวั่นไหวง่ายมาก
Before everybody goes to bed tonight,ก่อนที่ทุกคนจะกลับไปนอนวันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอนวัน
Back to top