ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอนตาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอนตาย*, -นอนตาย-

นอนตาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนตาย (v.) die See also: become dead Syn. ตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
last sleepn. การนอนหลับครั้งสุดท้าย,การนอนตาย
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie dead (vi.) นอนตาย
repose (vi.) นอนตาย Syn. lie dead
rest in (phrv.) นอนพัก/นอนหลับ/นอนตายใน Syn. repose in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Snow White lies dead in the forest.หิมะขาวนอนตายอยู่ในป่า
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง
I knew I could die in peace.ผมรู้ว่าจะนอนตายตาหลับ
She thought, "Better not die next to my babies.เธอคิดว่า อย่ามานอนตายข้างๆลูกดีกว่า
And most of all, we have a beautiful young woman and her lover lying dead in each other's arms.และส่วนใหญ่ของทั้งหมด เรามีหญิงสาวที่สวยงามและคนรักของเธอ นอนตายในอ้อมแขนของกันและกัน
But I did see this homeless woman who froze to death once... just laying there on the sidewalk.แต่ฉันเคยเห็นผู้หญิงเร่ร่อนหนาวตายครั้งหนึ่ง เธอนอนตายอยู่ตรงฟุตบาท
That bitch lying dead in the hospital saidนังตัวดี ที่นอนตายอยู่ที่โรงพยาบาลนั่น หล่อนบอกว่า
You might be in the room that you die in.คุณอาจอยู่ในห้องที่คุณจะต้องนอนตาย
So are you going to watch yourself die today, Adam?คุณกำลังจะได้เห็นตัวเองนอนตาย ในวันนี้สินะ อดัม?
I saw a guy lying there with an ankle holster, so I took the gun, thought it might come in handy.ผมเห็นเขานอนตายพร้อมกับซองปืนติดข้อเท้า ก็เลยหยิบปืนมา คิดว่ามันอาจใช้ประโยชน์ได้
I'm gonna go with my badge held high and then to my house justified... because it's my life.ผมจะนอนตายกอดเหรียญกล้าหาญของผม แล้วจากนั้นเพื่อเป็นเกียรติแด่วงค์ตระกูลของผม... เพราะมันเป็นชีวิตของผม
If you was hit by a truck and you were lying out in that gutter dying... and you had time to sing one song, huh, one song... people would remember before you're dirt... one song that would letถ้าคุณถูกรถชน แล้วนอนตายอยู่ข้างถนน แล้วมีโอกาสที่จะร้องเพลง เพลงหนึ่ง
Fair enough. You're gonna die right here.งั้นก็สมควรแล้ว นายก็นอนตายอยู่ตรงนี้แหละ
The coroner's report showed that Brennan was riddled with cancer.ผลการตรวจศพ ระบุว่าเบรนนอนตายอย่างปริศนา
I'll never leave this world in peace.ฉันคงจะ นอนตายตาไม่หลับ
It's in the stomach of your dead cellmate.มันอยู่ในกระเพาะ ของคนที่นอนตายอยู่
I gotta make Wang-jae rest in peace.ฉันต้องทำให้แวง-จี นอนตายตาหลับ
I CAN'T GO TO MY GRAVE WITH THIS ON MY CONSCIENCE.ฉันคงนอนตายตาไม่หลับ ถ้าเรื่องนี้ยังติดค้างใจอยู่
They're going to find him lying dead by a dumpster in an alley in 20 minutes.พวกเขาจะได้เห็นมันนอนตาย ในถังขยะในอีก20นาทีข้างหน้า
I would have died on this table if it weren't for you, doc.ไม่มีหมอ ผมคงนอนตายไปแล้วละ
Get the fuck out of here.มึงให้คนตายเอามึง คิดว่าแม่จะนอนตายตาหลับมั้ย
A dead guy with a hole in his chest.ผู้ชายนอนตาย พร้อมกับรู บน อกไง
Bryce is lying dead in the driveway,Julia,hit by your car.ไบรซ์นอนตายอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน จูเลีย โดนรถคุณชน
Greene found dead in the middle of the desert.พวกเข้าพบกรีนนอนตายอยู่กลางทะเลทรายในโบรีเวีย
I'm dealing in real flesh and blood things, four of whom are lying on slabs next door.ฉันจะติดต่อกับ คนที่มีเลือดเนื้อ, มีศพ 4ศพ นอนตายอยู่ในห้องข้างๆนี่
They weren't on their deathbeds.พวกเขาไม่ได้นอนตายบนเตียง
What's he now, the king of a bunk bed?เค้าอยู่ไหนล่ะ? นอนตายอยู่ในคุกเหรอ?
Looking at you with such accomplishment, I can die without regrets.ดูความลำเร็จของลูกสิ โอ้.. ฉันสามารถนอนตายตาหลับแล้ว
If I was Jun Pyo, I wouldn't have any complaints even if I died right now.ถ้าฉันเป็นจุนพโย ตอนนี้ฉันคงนอนตายตาหลับ
Karl, I'm not gonna lie on that revolting sheet, wondering how many junkies have died on it.คาล ฉันจะไม่ยอมนอนลงบนผ้านั่นหรอกนะ สงสัยจังว่า มีพวกขี้ยานอนตายบนนั้นกี่คนแล้ว
The crows are real. They were dying outside my window.เรื่องอีกาเป็นเรื่องจริง พวกมันนอนตาย อยู่นอกหน้าต่างห้องผม
And he's supposed to be turning 11 today,and instead,he's lying in a morgue.เค้ากำลังจะอายุ 11 ขวบวันนี้ แต่เค้ากลับนอนตาย
Yeah, but, you know, when you hear it laid out like that, it does sound questionable.ใช่ แ่ต่พวกนายรู้มั้ย ตอนที่ได้ยินหล่อน อยากลงนอนตายซะ เสียงหล่อนมันช่างฟังเหมือน คนมีปัญหาเสียจริง
He was found dead in a wooded area 4 days ago,เขาถูกพบนอนตาย อยู่ในป่า เมื่อ 4 วันก่อน
Only then, will I be able to rest in peace.ฉันจะได้นอนตายตาหลับ
The sentence of death holds.คำพิพากษาคือมันต้องนอนตายในหลุมนั้น
Is that why the cousin to Marcus Crassus lays dead in our fucking house?นั่นคือเหตุผลที่ญาติของ มาร์คัส คราซัส นอนตาย
The day she cursed me, there was a dead cat laid out on the dining room table.วันที่เธอสาปผม มีแมวตัวหนึ่งนอนตาย อยู่บนโต๊ะทานข้าว
I just got home and found my wife dead in the bathtub. What is this?ผมเพิ่งกลับมาบ้านและพบเมียผม นอนตายอยู่ในอ่างอาบน้ำ นี่อะไรกัน
I just got home and found my wife dead in the bathtub.ผมเพิ่งกลับมาบ้านและพบเมียผม นอนตายอยู่ในอ่างอาบน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอนตาย
Back to top