ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอนขด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอนขด*, -นอนขด-

นอนขด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนขด (v.) lie curled up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coil up (phrv.) นอนขดตัวอยู่ See also: นอนม้วนตัวอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fetal position on the floor --นอนขดเป็นทารกอยู่บนพื้น
I would sneak into his room and I'd curl up on the floor.ฉันก็แอบมุดเข้าไปในห้องเขา แล้วก็นอนขดตัวอยู่บนพื้น
I still curl up into my little area.ฉันยังคงนอนขดตัวในพื้นที่เล็กๆ ของฉัน
What, do I have to curl up in a ball in tears in front of you?อะไร ฉันจะต้องนอนขดตัวอย่างหมดอาลัยตายอยาก บีบน้ำตาร้องไห้ต่อหน้านายงั้นเหรอ
We don't know what nightmares lie coiledก็เราไม่รู้ว่า ฝันร้ายอะไรที่นอนขดอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอนขด
Back to top