ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกเงือก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกเงือก*, -นกเงือก-

นกเงือก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกเงือก (n.) a kind of bird
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hornbillsนกเงือก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hornbill (n.) นกเงือก (เป็นนกในตระกูล Bucerotidae)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกเงือก
Back to top