ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกเขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกเขา*, -นกเขา-

นกเขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกเขา (n.) dove
นกเขา (n.) dove (a kind of bird) See also: the turtledove of the family Columbidae
English-Thai: HOPE Dictionary
coo(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ ๆ (เสียงนกพิราบหรือนกเขา) ,ร้องเสียงดังกล่าว,พูดกระซิบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ vt. ร้องเสียงกู่ ๆ n. เสียงร้องกู่ ๆ, See also: cooer n. ดูcoo cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทานแสดงความแปลกใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
falcon(n) เหยี่ยวนกเขา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
turtle (n.) นกเขาขนาดเล็ก
turtledove (n.) นกเขาจำพวก Streptopelia turtur
coo (n.) เสียงร้องของนกพิราบหรือนกเขา See also: เสียงร้องกู่ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A couple of lovebirds at 8:00 this morning. I only got a couple of minutes. What?ผมบอกว่าผมจะเลือกคู่ นกเขา ฉันมีเพียงไม่กี่นาที
I was being sent forth... Like a dove of promise.ผมกำลังถูกส่งไปทำหน้าที่ เหมือนนกเขาแห่งสัญญา
You may rise, my little dove.ลุกขึ้นเถิด พ่อนกเขาน้อยของข้า
Before me, there was no snap in his turtle for two years.ก่อนเจอฉันเขาไม่ได้ใช่นกเขามาตั้ง 2 ปี
He says she gave him a hand job in the backseat of her bloody Jaguar.เขาว่าเขาให้แม่นาย ลูบนกเขาหลังรถจากัวร์
Did you say my mom gave you a hand job? - What?- นายว่าแม่ฉันลูบนกเขานาย
Or maybe I could give you a hand job. Would that put an end to all of this?หรือฉันลูบนกเขาเธอจนเสร็จ มันจะทำให้จบเรื่องรึเปล่า
I'm sorry about what I said about your mom giving me a hand job.ขอโทษที่ฉันพูดไปว่าแม่นายลูบนกเขาฉัน
Can you prove that you didn't offer to save my job... if I let you blow me?คุณจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าที่คุณเสนอรักษางานผมน่ะ ไม่ใช่เพราะคุณอยากดูดนกเขาผมซะเอง
I will not sit back and watch my only son become a cock sucker!ฉันจะไม่ยอมนั่งดูลูกชายตัวเองเป็นนักดูดนกเขาหรอก
Ask the cockologist in the shower, man.ถามเจ้าพ่อนกเขาที่อาบน้ำอยู่โน่น
If he asked you to suck his cock, you probably would.ถ้าเขาให้นายอมนกเขาให้ นายก็คงจะทำ
Tell me you wouldn't drop to your fucking knees and suck Johnny's cock in two seconds, if he asked you.ว่านายจะไม่นั่งคุกเข่า แล้วอมนกเขาให้จอห์นนี่ในเวลา 2 นาที ถ้าเขาขอให้ทำ
No, I got it, all right? Suck my cock.ไม่ ฉันเปิดเอง อมนกเขาซะ
Oh, shit! Yo, come here, man. Elvis is just about to suck a dick.โย่ว มานี่สิ เอลวิส กำลังจะอมนกเขา
# Like the wings of a pigeon # flying the blue sky, # our spirits soar to the skies above.เหมือนปีกนกเขาที่บินอยู่บนท้องฟ้า วิญญาณของเราล่องลอยอยู่บนฟ้าเบื้องบน
I mean, sure, I blew a few sailors in the '80s,แต่จริงๆแล้ว ฉันก็เคยอมนกเขาให้กะลาสีเรือ ในยุค 80 นะ
So, what did you do? Did you suck his--?ก็เรื่องที่นายทำให้เค้า อมนกเขา...
What? Did you suck his--?ชั้นเนี่ยน่ะจะอมนกเขา...
Hey, Harold, over here!- ฉันไม่เคยอมนกเขาใครมาก่อน - ฉันก็ไม่
I got to go.ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกย์ เพียงเพราะพวกแกอมนกเขาให้หรอก
Stay out of the upstairs bathroom.พวกแกนั่นแหละเกย์ ที่ต้องอมนกเขาให้ฉัน
Yeah, I heard some kids talking about it in the bathroom.จะหนีเหรอ ถ้าพวกมันฆ่าเราข้างนอกนั้นล่ะ พวกมันก็จะให้เราอมนกเขาให้มันไง แต่ถ้าไม่
God damn it!ตอนนี้ เธอก็คงอมสองนกเขาที่ไม่ได้ขลิป...
Like, " Doctor, my friend suffers from erectile dysfunction. "เช่น คุณหมอเพื่อนของฉันมีปัญหา นกเขาไม่ขัน
I hope they looked better than this when they blew you.ฉันคาดว่าพวกเขาจะดูดีกว่านี้ ตอนที่พวกเขาอมนกเขานาย
I bet it sucks dick.พนันได้เลยว่าอมนกเขา
Ain't nothing gay about getting your dick sucked!ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกย์ เพียงเพราะพวกแกอมนกเขาให้หรอก
You're the ones that's gay for sucking' my dick!พวกแกนั่นแหละเกย์ ที่ต้องอมนกเขาให้ฉัน
They're gonna fucking make us suck their dicks if we don't.พวกมันก็จะให้เราอมนกเขาให้มันไง แต่ถ้าไม่
Right now, she's probably got two uncircumcised dicks... dangling in front of her throat.ตอนนี้ เธอก็คงอมสองนกเขาที่ไม่ได้ขลิป... ใส่ลงเข้าไปในคอเธอ
An e-mail for pecker pills?อีเมลล์ยาแก้นกเขาไม่ขันเนี่ยนะ
Are you a fucking scrawny little mousy queer boy, or are you a man with a functioning set of cock and balls?หรือ พวกบูชานกเขาผงาด ล่ะ?
Okay, who had "Leonard gets a floppy disk"?ใครว่านกเขาเลนเนิร์ดไม่ขันมั่ง
Now it's a falcon with an erection.ตอนนี้มันกลายเป็นรูปเหยี่ยวที่นกเขากำลังขัน
The only thing I've learned is that American men love drinking beer pee too often, and have trouble getting erections.สิ่งเดียวที่ฉันเรียนรู้ใน 2 ชม.ที่ผ่านมา คือ ชาวอเมริกันชอบดื่มเบียร์ ฉี่บ่อย และมีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขัน
Prayed to the Hindu god Urvashi that your bowels would loosen and your penis would droop like a willow tree.สวดมนต์ขอเทพของฮินดู ให้ท้องนายร่วง และไอ้จ้อนของนายเหมือนนกเขา ที่ขันไม่ขึ้น
You know what? Why don't you talk about all the other guys that you slept with that couldn't get it up, 'cause then it would really like... Shh!เล่าเรื่องคู่นอนคุณ ที่นกเขาไม่ขันดีกว่ามั้ย
I'm involved with Trey Hannigan and you can't get it up.ฉันเคยคบกับเทรย์ แฮนนิแกน คุณก็นกเขาไม่ขันซะงั้น
If I'm an expert, then why is your company spending billions making a drug so that guys can get it up?ถ้าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำไมบริษัทคุณลงทุน - เป็นพันล้านเพื่อผลิตยาปลุกนกเขาล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกเขา
Back to top