ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกหวีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกหวีด*, -นกหวีด-

นกหวีด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกหวีด (n.) whistle
English-Thai: HOPE Dictionary
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
calliope(คะไล'อะพี) n. เครื่องดนตรีชุดนกหวีด
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
whistle(วิส'เซิล) vi. ผิวปาก,เป่านกหวีด,เปิดหวูด,เป่าหวูด,เป่าแตร,เพรียกร้อง,เคลื่อนที่รวดเร็วจนเกิดเสียงดังหวือ vt. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,n. อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว (นกหวีด,หวูดรถ,ท่อเป่าเป็นต้น) เสียงดังกล่าว,blow the whistle หยุดยั้ง,ทรยศ,เปิดเผย
whistler(วิสทฺ'เลอะ) n. ผู้ผิวปาก,ผู้เป่านกหวีด,ผู้เปิดหวูด,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,นกเพรียกร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
pipe(n) ท่อ,ปี่,ขลุ่ย,หลอด,นกหวีด,กล้องสูบยา
shriek(n) เสียงหวีดร้อง,เสียงร้อง,เสียงนกหวีด
toot(n) เสียงแตร,เสียงนกหวีด,เสียงหวูด
whistle(n) นกหวีด,เสียงผิวปาก,หวูดรถไฟ,คอหอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pipe (n.) นกหวีดที่เป่าในเรือ
toot (vi.) ส่งเสียงเป่าแตรหรือนกหวีด Syn. whistle
toot (vt.) ส่งเสียงเป่าแตรหรือนกหวีด Syn. whistle
whistle up (phrv.) เป่านกหวีดหรือผิวปากเรียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here, have a whistle and a head flashlight.-นี้ นกหวีด และไฟฉายคาดหัว
[noise increases] [horns honking, whistle blowing, traffic sounds, voices][เสียงดังขี้น] [เสียงหวูด นกหวีด เสียงจราจร ]
NANCY: What whistle?นกหวีดฉุกเฉินที่พ่อให้
The whistle blowing from my window.นกหวีดที่กำลังร้องจากหน้าต่างของฉัน
The whistle makes me their god.นกหวีดนี่ทำให้ฉันเหมือนเป็นพระเจ้าเลยว่ะ
The whistle woke me up from my dream.นกหวีดปลุกฉันจากความฝันของฉัน
The Whistling Dixies. I mean, they really whistle "Dixie." How cool is that?นกหวีดปักใต้ ผมว่า จริงๆนะ ไอ้นกหวีดใต้นี่ คงเจ๋งน่าดู
Just whistle while you workเพียงแค่เป่านกหวีดขณะที่คุณ ทำงาน
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน
And anytime you need me, you know, just whistle... like this.และตลอดเวลาที่คุณต้องการ ฉันคุณรู้ว่า เพียงแค่เป่านกหวีดเช่นนี้
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย ๆ
Give a little whistle Whoo-hoo!ให้นกหวีดน้อย วู ฮู!
(John) Don't worry, just whistle famous Beethoven's famous 9th symphony.ไม่ต้องกังวลสิ่งที่คุณต้องทำคือการ เป่านกหวีด ที่มีชื่อเสียงซิมโฟนี 9 เบโธเฟน ที่มี ชื่อเสียง เข้ามา เข้ามา
(Men cheer and whistle)(เชียร์ชายและนกหวีด)
When I blow my whistle, I want you to kick off from the ground, hard.พอฉันเป่านกหวีด ขอให้ทุกคนถีบเท้ากับพื้นแรง ๆ
On my whistle. Three, two...ตามเสียงนกหวีด สาม สอง
I won the Silver Whistle Award at the cadet and have received numerous kudos as an officerผมได้รางวัลนกหวีดเงิน สมัยเรียน ร.ร. นายร้อย ได้รับคำชมเชยมากมายตอนที่เป็นนายตำรวจ
Watch out. That was as late a hit as I've ever seen.โอ้ นั่นเป็นกระแทกหลังเสียงนกหวีดดัง
You know how much I wanted to blow this whistle?ลูกรู้ไหม ว่าแม่อยากจะเป่านกหวีดขนาดไหน
Mom, blow the whistle for me.แม่ เป่านกหวีดให้ผมหน่อยฮฮะ
Then get your ass down there on my whistle.ก้มลงไปตามเสียงนกหวีด
On my whistle, get that chicken.ฟังเสียงนกหวีด หยิบไก่ขึ้นมา
Hand on the line. On my whistle.มือแตะเส้นไว้ ฟังเสียงนกหวีด
You hear a whistling overheadคุณได้ยินเสียงนกหวีด อยู่เหนือหัว
(whistle blows)โอ้ย (เสียงนกหวีดดัง)
OOH! (whistle blows)ิูโอ้ย (เสียงนกหวีดดัง)
OH! (whistle blows)โอ้ย (เสียงนกหวีดดัง)
Real Madrid saved, really, by the halftime whistle.รีลมาดริดรอดพ้นครึ่งแรกมาได้ครับ เสียงนกหวีดหมดครึ่งเวลาแรกดังขึ้นแล้ว
And it's a rape whistle.มันเป็นนกหวีดที่ชิงมาน่ะ
Wait. Your forgot your whistle.เดี๋ยวจ้ะ ลูกลืมนกหวีด
Hey, give me back my whistle!เฮ้ เอานกหวีดคืนมานะ
He wouldn't let me blow his whistle.เค้าไม่ให้ยอมให้หนูเป่านกหวีดด้วย
My sources tell me that half of the All Black matches are won before the first whistle because of it.สายรายงานมาว่า.. จากชัยชนะกว่าครึ่งของออลแบล็ค.. เกิดขึ้นได้ก่อนนกหวีดแรกเพราะ..
Because I'm not going to blow the whistle.เพราะผมจะไม่เป่านกหวีด
From far away, the sound of Dragunov sounds like a whistleจากระยะไกล.. เสียงกระสุนฝ่าลม ฟังคล้ายเสียงนกหวีด
Look, it's got a whistle, and a light thing.แต่มีลูกเล่นมากกว่า มันมีนกหวีด แล้วก็ไฟ
Although i'm not sure That tons of sugar and whistles are a good combination.แต่ยังไงผมก็ไม่แน่ใจว่าน้ำตาลมากขนาดนี้กับนกหวีดเป็นของคู่กัน
If you see anything, blow your whistle.ถ้าคุณเห็นอะไร ให้เป่านกหวีด
You can whistle really loud, you know that?เป่านกหวีดหูแทบแตกรู้ตัวมั้ย
Hold your block until the whistle blow. Hold it!กันส่วนของนายไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงนกหวีด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกหวีด
Back to top