ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธาตุแบเรียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธาตุแบเรียม*, -ธาตุแบเรียม-

ธาตุแบเรียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุแบเรียม (n.) barium
English-Thai: HOPE Dictionary
barium(แบร์'เรียม) n. ธาตุแบเรียม:Ba
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bariumแบเรียม,แบเรี่ยม,สารทึบรังสี,สารประกอบธาตุแบเรียม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
baric (adj.) ประกอบด้วยธาตุแบเรียม See also: สารประกอบเคมีแบริค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธาตุแบเรียม
Back to top