ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธันวาคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธันวาคม*, -ธันวาคม-

ธันวาคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธันวาคม (n.) December Syn. เดือนธันวาคม
English-Thai: HOPE Dictionary
christmas(คริส'เมิส) n. เทศกาลคริสต์มาส,วันคริสต์มาส (25 ธันวาคม)
december(ดีเซม'เบอะ) n. ธันวาคม
new year's even. คืนวันที่ 31 ธันวาคม
solstice(ซอล'สทิส) n. ระยะเวลาของปีที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (ในราววันที่ 21 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม), จุดที่ถึง,จุดสุดยอด,จุดที่สุด, Syn. furthiest,point
English-Thai: Nontri Dictionary
December(n) เดือนธันวาคม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Christmas season (n.) ธันวาคม Syn. winter month
December (n.) ธันวาคม Syn. winter month, Christmas season
winter month (n.) ธันวาคม Syn. Christmas season
ring in the New Year (idm.) ฉลองปีใหม่ตอนเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม
winter solstice (n.) วันที่มีกลางวันสั้นที่สุด ทางซีกโลกเหนือ (วันที่ 22 ธันวาคม) Ops. summer solstice
year (n.) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Possession of firearms, Balcombe Street, December 6, 1975.ครอบครองอาวุธปืน Balcombe Street, 6 ธันวาคม 1975
Best wishes, Kim Eun-joo, Dec. 21, 199921 ธันวาคม 1999 คิม บุนจู
Sincerely, HAN Sung-hyun Dec. 28, 1997จากใจจริง 28 ธันวาคม 1997 ฮาน ซัง ยัน
Sincerely, Kim Eun-joo Dec. 29, 1999ด้วยความจริงใจ 29 ธันวาคม 1999 คิม บุนจู
This decree will come into force on the first of December, 1939 and applies to all Jews over 12 years of age.ข้อบังคับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 1939 และบังคับใช้กับชาวยิวที่มีอายุเกิน 12 ปี
December 20th, 2004. 10:20 a.m.วันที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.20น.
This one was taken on December 1 1 , 1972, and it is the most commonly published photograph in all of history.ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1972 และมันคือภาพที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่ว อย่างมากมายที่สุดในประวัติศาสตร์
Okay,december 15th is the latest we can go with the new wedding date.โอเค 15 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายที่เรา ที่เราจะจัดพิธีแต่งงานกัน
Seoul had its first snowfall on December 3rd.3 ธันวาคม หิมะตกที่โซลเป็นวันแรก
Yesterday, December 7th 1941, the day which will live in infamy.เมื่อวาน, 7 ธันวาคม 1941 วันที่มีชิวิตอยู่อย่างอัปยศ
The forces of Mother Nature will be so devastating it will bring an end to this world on winter solstice, 12-21-12.จะนำไปสู่การทำลายล้าง มันจะนำมาซึ่งจุดจบ ของโลก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2012
This is a satellite photo taken December of 1990--นี่คือภาพถ่ายดาวเทียม ที่ถูกถ่ายในเดือน ธันวาคม 1990--
From Mark Zuckerberg to Cameron Winklevoss. December 1st, 2003.จากมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ถึง แคมเมรอน วิงเคิลวอส 1 ธันวาคม 2003
The invasion began December 26, 1943.การรุกรานครั้งนี้.. เริ่มขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 1943
Yesterday, December 7th - 1941, a date that will live in infamy,โดยทำเนียบขาวจะเป็นผู้ชี้แจง เมื่อวานนี้.. วันที่ 7 ธันวาคม 1941..
December 7th, 1941 -วันที่ 7 ธันวาคม 1941..
December 12, 2016.วันที่ 12 ธันวาคม 2016
Choi Seon Young December 27th, 1980 March 7th, 2010ชอยซอนยอง 27 ธันวาคม 1980 7 มีนาคม 2010
December 31st. I still have a lot of time. What a waste.อ่า ค่ะ 31 ธันวาคม งั้นก็อีกนานเลย แย่จัง
It was December the 13th, 1937.วันที่ 13 ธันวาคม 1937
All right, Bobby, hang in there. ♪ Supernatural 7x10 ♪ Death's Door Original Air Date on December 2, 2011บ็อบบี้ ทำใจดีๆไว้นะ Supernatural Season 7 Episode 10 "Death's Door" ออกอากาศ 2 ธันวาคม 2554
December 5th is not my birthday.5 ธันวาคม ไม่ใช่ วันเกิด ผม
On December 26th, 2004, the deadliest tsunami on record hit the South East Coast of Asia.26 ธันวาคม 2004 คลื่นยักษ์ซึนามิที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ถล่มชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย
Um, Pproject Magnet formed December 2, 1950.โครงการแม็กเนตก่อตั้งเมื่อ 2 ธันวาคม 1950
Divide 100 by ten, the percentage of Americans that believe the world will end on the 21st of December, and you get ten...หาร 100 ด้วย 10 คือเปอร์เซ็นของชาวอเมริกา ที่เชื่อเรื่องโลกจะแตกในวันที่ 21 ธันวาคม และคุณได้สิบตำแหน่งของเม็กซิโกในโลก
It's 6:24 a.m. on December 30th on the Cosmic Calendar.มันเป็น 06: 24 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ในปฏิทินจักรวาล
It's the early morning of December 23 on this Cosmic Calendar of ours, or about 350 million years ago, when our world was a mere four billion years old.มันเป็นเช้าของวันที่ 23 ธันวาคม เกี่ยวกับเรื่องนี้ปฏิทิน จักรวาลของเรา หรือประมาณ 350 ล้านปีที่ผ่านมา
D Arrow 3x09 d The Climb Original Air Date on December 10, 2014Arrow S03E09 ตอน The Climb ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2557
Each evening, from December to Decemberทุกคืนค่ำ จาก ธันวาคม ถึง ธันวาคม
I started my adult film career December 9th, 1983.ฉันเริ่มอาชีพแสดงหนังสำหรับผู้ใหญ่ วันที่ 9 ธันวาคม ปี 1983
December, 2013. Where were you?ธันวาคม 2013 นายอยู่ที่ไหน?
December? He was on business in Chicago.ธันวาคมเหรอ อลันไปทำธุรกิจในชิคาโก
10 of them over the past 20 years...มีอีก ในธันวาคม ปี1904 1903 1998 1992 10ราย ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
And if you accept this challenge, when it's all over come December,ถ้ายอมรับความท้าทายนี้ เมื่อวันสุดท้ายในเดือนธันวาคม
But if you accept this challenge, if you accept the Mustang challenge, then come this December, when it's all over with,แต่ถ้ายอมรับความท้าทาย ความท้าทายของมัสแตง ธันวาคมที่จะถึงนี้ เมื่อการฝึกสิ้นสุด
December 24 of last year, room 704. A suicide was right.วันที่ 24 ธันวาคมปีที่แล้ว ห้อง 704 มีคนฆ่าตัวตายใช่ไหม
You sure you wanna wait till december?เธอมั่นใจว่าเธออยากจจะรอถึงเดือนธันวาคมหรอ
Born December 17th, 1995.เกิดเมื่อวันที่ 17, ธันวาคม,1995
And the last cycle on the calendar is this year, December 21st.รอบสุดท้ายของปฏิทินคือปีนี้ วันที่ 21 ธันวาคม
So, Miss December, you got your bikini on under there?ว่าไง แม่สาวธันวาคม คุณใส่บิกีนี้ข้างในนั้นอีกตัวด้วยเปล่าเนี่ย?

ธันวาคม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
十二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธันวาคม
Back to top