ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธนาคารเลือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธนาคารเลือด*, -ธนาคารเลือด-

ธนาคารเลือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนาคารเลือด (n.) blood bank
English-Thai: HOPE Dictionary
blood bankn. ธนาคารเลือด
English-Thai: Nontri Dictionary
BLOOD blood bank(n) ธนาคารเลือด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blood bank (n.) ธนาคารเลือด See also: คลังเลือด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got a hospital,blood bank,medical supply company,the red cross-- what is he doing,stealing narcotics?โรงพยาบาล ธนาคารเลือด บริษัทขายอุปกรณ์การแพทย์ กาชาด เขาทำอะไร ขโมยสารเสพติด?
The blood-bank was understaffed because of the rain.ธนาคารเลือด มีคนเฝ้าอยู่เยอะแยะ อันเนื่องมาจากฝนตก
Well, the closest blood bank with her type is in South Bend, Indiana.ธนาคารเลือดที่มีเลือดกรุ๊ปเธอ ที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่เซาท์เบนด์ อินเดียน่า
A hospital blood bank in the neighboring county of Amherst has reported several break-ins over the past 2 weeks.ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาล ใกล้ๆ กับเขตแอมเฮิร์ต ได้รายงานว่าเกิดการบุกรุกหลายครั้ง ในรอบ 2 สัปดาห์ก่อน
The blood banks, the missing people, all of it's true.ธนาคารเลือดและคนหายทั้งหมดแล้ว ต่างเป็นเรื่องจริง
What's with the plungers, Lamar? You open up a blood bank?ต้องใช้หลอดดูดเลยหรอ เลอมาร์ คุณจะเปิดธนาคารเลือดหรือยังไง
Well, then let's, um, let's go to the blood bank and swipe some sugar cookies.ดี ถ้างั้นเรา เอ่อ เราไปที่ ธนาคารเลือดแล้วหาคุกกี้หวาน ๆ กินกันเถอะ
Actually, I-I get most of my blood from the blood bank.จริงๆแล้วผมได้เลือดมาจากธนาคารเลือด
Actually, I-I get most of my blood from the blood bank.จริงๆแล้ว ผมได้เลือดส่วนใหญ่มาจากธนาคารเลือด
Look, why don't I sign over this check I got at the blood bank to you? It'll more than cover it.งั้นเอาเช็คจากธนาคารเลือดเพิ่มก็ได้ ผมพึ่งขายเลือดได้มา
Pressure's good. All right, I'll call the blood bank.ความดันดีมาก เอาล่ะ ฉันจะโทรไปที่ธนาคารเลือด
There was a disturbance at the hospital blood bank last night.มีความไม่สงบเกิดขึ้นที่ธนาคารเลือดเมื่อคืน
At other hospital blood banks in the county.ที่ธนาคารเลือดในเมือง
You might want to stop robbing the blood bank dry,เลิกขโมยเลือดจากธนาคารเลือดได้แล้ว
I haven't been to the local blood bank in at least a week.ฉันไม่ได้ไป ธนาคารเลือดมาเป็นอาทิตย์แล้ว
He has a fridge full of stolen blood bank contraband In the house.เขามีเลือดที่ผิดกฎหมายเก็บไว้ในบ้าน มันถูกขโมยมาจากธนาคารเลือด
That's what blood banks are for.เพราะว่าเราก็มีธนาคารเลือด
There's nothing wrong with partaking in a healthy diet of human blood from a blood bank.มันไม่ใช่เรื่องผิดซะหน่อยที่จะ ดื่มเลือดใครซักคนเพื่อสุขภาพจากธนาคารเลือด
Kids go missing, blood bank van gets jumped.เด็กหายตัวไป รถของธนาคารเลือดโดนโจมตี
Thomas posed as a tech in the blood bank.โธมัสมีนักเทคนิคในธนาคารเลือด
Don't blame me! Blame Bonnie the blood bank.อย่ามาว่าฉันนะ ว่าบอนนี่ซะ แม่ธนาคารเลือด
Blood bank's in the basement. One of you sweep the rooms.มีใครซักคนในคุณเข้าไปในธนาคารเลือดที่ห้องใต้ดิน
Yeah, but I didn't make Stefan save your life so that I could turn you into a human blood bank.แต่ฉันไม่ได้ให้สเตฟานช่วยชีวิตเธอ เพื่อให้เธอกลายเป็นธนาคารเลือดนะ
The sheriff said there's been reports of 6 other blood bank thefts all within 30 Miles of Mystic Falls.นายอำเภอบอกว่ามีข่าวลือว่าธนาคารเลือด 6 แห่งถูกขโมยเลือดไป ภายใน 30 ไมล์ จากมิสติก ฟอลล์
Well, the hospital has kept the blood banks empty ever since they were raided last month.คือว่า,โรงพยาบาลได้ เก็บธนาคารเลือดที่ว่างเปล่า หลังจากการปล้นเมื่อเดือนก่อน
I mean, I help him, but he goes to the blood bank about once every two weeks and gives blood.คือผมก็ช่วยเขานะ แต่เขายังต้องไปธนาคารเลือด ไปบริจาคเลือดทุกๆ สองอาทิตย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธนาคารเลือด
Back to top