ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทีละเล็กทีละน้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทีละเล็กทีละน้อย*, -ทีละเล็กทีละน้อย-

ทีละเล็กทีละน้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทีละเล็กทีละน้อย (adv.) gradually See also: little at a time, little by little Syn. ทีละน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Little by little, we'll get there.ทีละเล็กทีละน้อย เดี๋ยวก็รู้
Please don't do this. We will repay the money a little by a little. Please!กรุณาละ อย่าทำแบบนี้ พวกเราจะจ่ายเงินคืนทีละเล็กทีละน้อย ขอร้องละ เราจะจ่ายแน่ ๆ ชั้นสัญญา
What did she do? It's because I'm going easy on her little by little.เธอทำอะไรด้วยงั้นเหรอ เป็นเพราะฉันเล่นงานเธอเบาๆแบบทีละเล็กทีละน้อยหรอก
That's enough. I don't need little by little.พอได้แล้ว ฉันไม่อยากได้เงินทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้
We'll take it one step at a time.เริ่มไปทีละเล็กทีละน้อย
The people who knew your father said that bit by bit the darkness took him over.ใครๆที่รู้จัก พ่อของเธอ บอกว่าทีละเล็กทีละน้อยที่ ความมืดกลืนกินเขา
I'm slowly beginning to realize exactly what you really do for me.ผมก็จะเริ่มเข้าใจมันทีละเล็กทีละน้อย ว่าจริงๆแล้วคุณนั้นทำอะไรเพื่อผมมาบ้าง

ทีละเล็กทีละน้อย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] Thai: ทีละเล็กทีละน้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทีละเล็กทีละน้อย
Back to top