ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางช้างเผือก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางช้างเผือก*, -ทางช้างเผือก-

ทางช้างเผือก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางช้างเผือก (n.) milky way Syn. ทางน้ำนม, กาแลคซี่ทางช้างเผือก
English-Thai: HOPE Dictionary
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
milk wayn. ทางช้างเผือกบนท้องฟ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
galaxy (n.) ทางช้างเผือก
Milky Way (n.) ดาราจักรทางช้างเผือก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe over some Milky Ways or some Mars Bars.อาจจะเป็นเรื่อง ทางช้างเผือก หรือ "Mars Bars"
And we will be visible from the Milky Way as a tiny little puff of smoke.ทางช้างเผือก เฉกเช่นกลุ่มควันที่พวยพุ่ง
Our Milky Way is around 13 billion years old.ทางช้างเผือกของเราคือประมาณ 13 พันล้านปี
Our Milky Way Galaxy, a few hundred billion stars, plus the clouds of gas and dust, the stuff of once and future stars-- and about a hundred billion other galaxies-- all of that, including those uncounted billions of trillionsทางช้างเผือกของเราจักรวาล ไม่กี่แสนล้านดาว บวกเมฆก๊าซและฝุ่น,
Our Milky Way has more than 100 of these vast clouds, a place where gas and dust condense to form new stars and planets.ทางช้างเผือกของเรามีมาก กว่า 100 ของเมฆใหญ่เหล่านี้ สถานที่ที่ก๊าซและฝุ่นควบแน่น ในรูปแบบใหม่ดาวและดาวเคราะห์
The Milky Way was made of countless stars invisible to the naked eye and some of those lights in the sky were actually other worlds.ทางช้างเผือกที่ทำ จากดาวนับไม่ถ้วน มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และบางส่วนของผู้ที่อยู่ใน ไฟท้องฟ้าเป็นจริงโลกอื่น ๆ
This bit is the Milky Way.อันนี้เรียกทางช้างเผือก
That's the milky way.นั่นคือ ทางช้างเผือก
Colonel, this chair pre-dates those found in the Milky Way--ผู้การ สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะค้นพบทางช้างเผือก
But, colonel, this predates those found in the milky way.แต่ผู้การ สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะค้นพบทางช้างเผือก
The man risks to the space and to the depths in search of other galaxies, of other milk routes...มนุษย์ดั้งด้นไปบนท้องฟ้า่ และใต้ผืนน้ำ เพื่อค้นหาหมู่ดาวอื่น ทางช้างเผือกอื่น
I'll meet you on Mars, right after I eat the Milky Way.แล้วเจอกันบนดาวอังคาร หลังจากกินทางช้างเผือก
Than the later models found in the milky way.มากกว่ารุ่นล่าสุด ที่พวกเราพบในทางช้างเผือก
Actually, many advanced alien civilizations found in the Milky Way and Pegasus galaxies lived in what appeared to be primitive stone architecture that concealed extremely powerful technology.จริงแล้ว ๆ มีหลายอารธรรมของเอเลี่ยน ที่ค้นพบทางช้างเผือกและเปกาซัสแกแล็คซี่ อาศัยอยู่ในที่ที่ควรจะเป็น
She's been cooperating, providing intel on Alliance activity in the Milky Way, but I think she may be able to help us on the ship as well.เธอเคยทำงาน ภายใต้ข้อมูลการปฎิบัติการของลูเชียน ในทางช้างเผือก
SETI has combed the cosmic radio dial for 50 years.นั่นคือรังสีซินโครจาก กาแล็กซีทางช้างเผือก
Well, you'd need to go right up to the orbit of Mars.ที่จะได้รับไปยังอีกฟาก หนึ่งของทางช้างเผือก? "
LIKE MOST GALAXIES, IT HAD A DENSE CENTRAL BULGE OF STARS.ที่เพื่อนบ้านของกาแล็กซี่ ที่อยู่ใกล้ทางช้างเผือก, อันโดรเมด้า
IN EDINBURGH, SCOTLAND,ดาราจักรชนิดก้นหอยสวยงามเหมือน ทางช้างเผือกของเราถูกสร้างขึ้น
THIS FORCE MIGHT BE PREPARING TO DESTROY THE ENTIRE UNIVERSE.ซึ่งหมายความว่าโลกถู กล้อมรอบไปด้วยสสารมืด และทางช้างเผือกมีสสารมืด หากพบคนสามัญจะเปิด ขึ้นช่วงใหม่ของฟิสิกส์
AND 3/4 IS DARK ENERGY,ว่าจักรวาลทั้งหมดได้ภายใน ทางช้างเผือกของเราเอง ที่จะรู้ว่ามีจริง
AN INEXPLICABLE FORCE THAT'S TRYING TO PUSH EVERYTHING APART.พันล้านกาแลคซีอื่น ๆ ออกมี เหมือนทางช้างเผือก แต่แยกออกจากเรา ตอนนี้เราได้รู้ว่าจักรวาล กำลังขยายตัว
Astronomers began to wonder whether it might come from an object theorists had predicted but never detected -- a black hole.มันเป็นเสียงดังเมื่อใดก็ตาม ที่เสาอากาศของเขาก็ชี้ ที่กลุ่มดาวราศีธนู ที่ใจกลางของทางช้างเผือก
But at longer wavelengths, this dust is not as efficient.ปัญหาคือเรากำลังนั่ง อยู่ในทางช้างเผือก
Reinhard had a hunch that a black hole could be acting as a colossal center of gravity, causing dozens of stars to whirl around it.เสียงแปลก ๆ ที่เป็นศูนย์ กลางของทางช้างเผือก ในความเป็นจริงที่เราพบใน ใจกลางของทางช้างเผือก คอลเลกชันหนาแน่นมากของดาว
So he settled in for the long haul.นั่นคือใจกลางของทางช้างเผือก
You can recognize those two stars here on the left-hand side in the blurred image there -- these two stars on the right-hand side.ดังนั้นถ้าคุณมองสิ่งที่ใจกลาง ทางช้างเผือกจะมีลักษณะอย่างไร ในกล้องโทรทรรศน์ปกติสมมุติว่า
Like a fable, Night when a Milky Way goes through the other Milky Wayดั่งเรื่องเล่าขาน คืนที่ทางช้างเผือกได้เคลื่อนผ่านทางช้างเผือกอื่นๆ
They just, um, call you on your cell, "Cat in a tree, downtown Milky Way"?มันก็แค่.. โทรเข้ามือถือคุณ ต่อแมวในต้นไม้ ถึงเมืองทางช้างเผือก
One of the biggest stars in the Milky Way and five million times more powerful than our sun.หนึ่งในดาวที่ใหญ่ที่สุด บนทางช้างเผือก มีพลังงานมากกว่าดวงอาทิตย์ ห้าล้านเท่า
But return to me again empty-handed, and I will bathe the starways in your blood.แต่หากครั้งหน้ากลับมามือเปล่า ข้าจะละเลงทางช้างเผือกด้วยเลือดเจ้า
"Standing Up in the Milky Way"ลุกขึ้นยืนในทางช้างเผือก
This is what the Milky Way looks like in infrared.นี่คือสิ่งที่ทางช้างเผือกดู เหมือนว่าในอินฟาเรด
The Milky Way Galaxy is the next line of our cosmic address.กาแล็กซีทางช้างเผือก เป็นบรรทัดถัดไปของ จักรวาลของเราอยู่
These galaxies merged to form still larger ones including our own Milky Way which formed about 11 billion years ago on March 15 of the cosmic year.กาแลคซีเหล่านี้รวมถึงรูปแบบ ยังคงเป็นคนที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งทางช้างเผือกของเราเอง ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 11 พันล้านปีก่อน
For all we know, it may have come from another part of the Milky Way.สำหรับทุกสิ่งที่เรารู้ว่า มันอาจจะมาจากส่วนหนึ่ง ของทางช้างเผือกอีก ต้นกำเนิดของชีวิต
Eventually, they'll spread out around the Milky Way galaxy.ในที่สุดพวกเขาจะแพร่กระจาย ออกไปรอบ ๆ ทางช้างเผือก
The center of our galaxy rises high in the sky, and it arches across the heavens like the backbone of night.ของทางช้างเผือกจากลงที่นี่ ศูนย์กลางของกาแล็กซีของเรา เพิ่มขึ้นสูงในท้องฟ้า
And when we look at the Milky Way, we're seeing light from billions of stars in its spiral disk.เราอาศัยอยู่ใน ดาราจักรชนิดก้นหอย และเมื่อเรามองไปที่ทางช้างเผือก เราเห็นแสงจากพันล้าน ดาวในดิสก์เกลียวของมัน
And under this beautiful dark sky, you can see that the Milky Way isn't a uniform band of light.และอยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีเข้ม ที่สวยงามแห่งนี้ คุณจะเห็นว่าทางช้างเผือก ไม่ได้เป็นวงรูปแบบของแสง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางช้างเผือก
Back to top