ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้ำชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้ำชา*, -ถ้ำชา-

ถ้ำชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้ำชา (n.) tea-caddy See also: tea canister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้ำชา
Back to top