ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้าแม้ว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้าแม้ว่า*, -ถ้าแม้ว่า-

ถ้าแม้ว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้าแม้ว่า (conj.) even if Syn. แม้ว่า, ผิว่า, หากว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wanna bust on someone, find yourself a husband to bust onถ้าแม่ว่างมาหาเรื่องกันล่ะก็ ช่วยไปหาสามีให้ตัวเองก่อนเถอะ
And if the voice starts to whisper To follow the farthest starถ้าแม้ว่าเสียงนั้นกระซิบหา ให้ตามดาวที่ไกลเต็มที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้าแม้ว่า
Back to top