ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกขา*, -ถูกขา-

ถูกขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกขา (v.) match well See also: accompany well
English-Thai: HOPE Dictionary
white slaven. หญิงที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี, See also: white-slave adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
white slave (n.) หญิงผิวขาวที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was sold as a slave and carved up as an offering.ถูกขายเป็นทาส ถูกหั่นบูชายันต์
This studio's going to be soldสตูดิโอกำลังจะถูกขา
And I quote, "Exploitation of results from university-funded research... shall be at the sole discretion of the university.""การค้นพบที่อยู่ในงบประมาณของมหาวิทยาลัย" "จะต้องถูกขายภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัย"
Instead of Cadiz... they set sail... for an obscure Arabian Sultanate, where the passengers were immediately sold into slavery.แทนที่จะคาดิซ พวกมันแล่นไปยังอาณาจักรไหนสักแห่ง ของสุลต่านอาหรับ ที่นั่นทันทีที่ผู้โดยสารทุกคนมาถึง ก็ถูกขายไปเป็นทาส
You were sold into slavery in a... - sultan's kingdom?คุณถูกขายเป็นทาสให้กับพวกสุลต่านรึ
I was purchased... by one of four wives of a sultan and led off by her eunuch.ผมถูกขายให้กับเมียคนหนึ่งของสุลต่าน และถูกขันทีของเธอพาไป
Apparently, Neil got sold out to us by this cowboy named Waingro.ปรากฏว่านีลถูกขายให้เรา โดยคาวบอยชื่อเวนโกร้
In a few minutes, his violin is going to be sold... and if I don't get there because of your driving or this goddamned traffic...อีกไม่กี่นาที ไวโอลินของเขาจะถูกขาย และถ้าผมไปไม่ทันเพราะคุณขับรถเรื่อยเฉื่อย หรือเพราะการจราจรเฮงซวยนี่ก็ตาม
Mr. Bailey, your interest in this company was bought out when you were declared dead.คุณเบล์ลี่ย์ หุ้นส่วนของคุณในบริษัทนี้ ถูกขายไปแล้ว ตอนมีประกาศว่าคุณเสียชีวิตแล้ว
I might be sold off to a shrimp-fishing boat.ฉันอาจจะถูกขายให้เรือหากุ้ง
Her residency in France is now under threat.คฤหาสน์ถูกขายทอดตลาด
Not the baby Yamaha though. She's sold.แต่ไม่ใช่น้องหนูยามาฮ่าน่ะ เธอถูกขายไปแล้ว
His assets were auctioned off To pay off his debt,ทรัพย์สินของเขาถูกขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้
It can't have already sold.มันจะถูกขายไปได้ยังไงคะ?
He did, which is why the whole building's up for auction.ใช่ เขาตายแล้ว นั่นแหล่ะเหตุผลที่ตึกนี้ถูกขายทอดตลาด
Well,this kid's also in the system for possession with intent to sell.เด็กคนนี้มีเอี่ยวมรดกทั้งหมด ที่อาจจะถูกขายทอดตลาด
The tickets sold out long before the team became popular.ตั๋วถูกขายหมดเกลี้ยง.. ก่อนที่ทีมนี้จะเป็นที่นิยมอีกนะ
The ring could have been fenced,or it could have been sold to the usual spots.แหวนอาจจะถูกขายไปในตลาดมืด หรือไม่ก็ตลาดทั่วไปแล้ว
Then we will cross-reference every Dillinger associate at locales where that coat was sold.ดังนั้น เราจะตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวกับดิลลิ่งเจอร์ทุกคน ในพื้นที่ที่เสื้อตัวนี้ถูกขา
Godhead tickets are going on sale and a bunch of us are gonna go camp out in line.ตั๋วพระเจ้ากำลังจะถูกขาย. และพวงของrพวกเรา\จะเป็นแคมป์ที่อยู่ในเส้น.
Does he want to know if he's poisoning the bodies of other Japanese that he's selling the meat to?และมันก็มักจะถูกขายในมูลค่าที่น้อยมาก ถ้าถูกระบุในฉลากอย่างถูกต้อง ดังนั้นเนื้อของมันจึงถูกจำหน่าย ไปในวงกว้างเกินจะคิด
And a lien was put on the business.และทรัพย์สินที่ถูกยึด จะถูกขายทอดตลาด
Well where they are or will be sent to the mines.ไม่ว่าที่ที่แกยืนอยู่ หรือถูกขายไปในเหมืองก็ตาม
She was indeed sold to a syrian merchant.เธอถูกขายให้กับพ่อค้าซิลเรียน
Do you deny the blood was being sold in your area?คุณจะปฏิเสธว่า เลือดไม่ได้ถูกขาย ในเขตของคุณ?
They were sold last year.มันถูกขายไปเมื่อปีที่แล้ว
Jesse, the house has been sold.เจสซี่ บ้านถูกขายไปแล้ว
It's that costume that always sells out first every year: Mike.นั่นเป็นชุดที่ ถูกขายหมดทุกๆต้นปี ไมค์
From a news reporter.จากผู้สื่อข่าว ความจริงคือ ภาพที่จะถูกขา
You were sold to sex traffickers.เธอถูกขายให้พวกค้าผู้หญิง
Everything is sold. AII of them except Natali.มันจะถูกขายทั้งหมด ทุกชิ้นยกเว้น Natalie
The potential sale of bass industries is very real.ความเป็นไปได้ที่บาส อินดัสตรี้จะถูกขายเป็นไปได้สูง
And while I wasn't happy the company was being sold,และผมก็ไม่สบาย ที่บริษัทต้องถูกขา
If I'd known in time that his company was going up for sale,ถ้าฉันรู้แต่แรกว่า บริษัทนั้นถูกขายล่ะก็
Is heading for the auction block?ต้องถูกขายทอดตลาด งั้นเหรอ?
That has just this minute come back up on the block-ที่เมื่อนาทีนี้เองเพิ่ง ถูกขายทอดตลาด
You were sold to sex traffickers.เธอถูกขายให้กับพวกค้าประเวณี ฉันหนีออกมา
It could have been a big loss for Joseon.ถ้ามันถูกขายจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของโจชอนทีเดียว
We're sold for half the price of four-legged animals.พวกเราถูกขายแค่ครึ่งราคาของสัตว์สี่เท้า
But how did you survive after that, when you were sold on the black market?- ใช่ แต่เธอมีชีวิตอยู่ได้ยังไงหลังจากนั้น ตอนที่เธอถูกขายทอดให้ตลาดมืด?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกขา
Back to top