ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงแม้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงแม้น*, -ถึงแม้น-

ถึงแม้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงแม้น (conj.) even if Syn. มาตรแม้น, แม้ว่า, ถึงแม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Although I'm loathe to endure the stares of friends who relish my predicament.ถึงแม้นฉันไม่ชอบที่จะอดทนต่อสายตาของเพื่อน ๆ ที่กำลังเพลิดเพลินเมื่อเห็นฉันยากลำบาก
Although he forgot about deceitful.ถึงแม้นว่าเขาจะลืมเรื่องความหลอกลวง
Even if it means saving the world.ถึงแม้นั่นจะเป็นหนทางในการช่วยโลก
Even if that means we have to use Gods and deities.ถึงแม้นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องใช้พระเจ้าหรือเหล่าเทพเทวดา
I realize, as a Boleyn, she's not officially a Howard but as your sister's daughter.ถึงแม้นางจะเป็นโบลีน ซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าฮาวเวิร์ดโดยตรง แต่ก็ถือว่าเป็นหลานสาวของท่านคนหนึ่ง
Though perhaps it's for the best.ถึงแม้น่าจะเป็นการดีที่สุด
Your mother fixed the board, but she can't buy me off.ถึงแม่นายจะควบคุมคณะกรรมการได้ แต่แม่นายซื้อฉันไม่ได้หรอก
Even if you got this off me, I can't run.ถึงแม้นายจะดึงฉันหลุด ฉันก็วิ่งไม่ได้
Even assuming you could answer any question the way I would the algorithms used by matchmaking sites are complete hokum.ถึงแม้นายจะตอบคำถาม อย่างที่ฉันควรจะตอบได้ อัลกอริทึ่มที่เว็บไซต์หาคู่ใช้ ก็แหกตาทั้งเพ
Even if you had, it wouldn't have changed a damn thing.ถึงแม้นายจะทำได้ มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลย
Even if you guys had ten legs, you won't be able to follow those guys.ถึงแม้นายจะมี 10 ขา นายก็ชนะไม่ได้หรอก
Clusterstorm launch is in... 29 hours.ถึงแม้นายจะลืมให้อาหารเจ้านี่ ทุกๆครั้งและต่อจากนี้
Even if you hadn't said that, I would've.ถึงแม้นายจะไม่บอก ฉันก็จะลืม
Yesterday, you two had a fight?ถึงแม้นายจะไม่พอใจยังไง นายก็ควรจะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ! เพราะนาย...
Even ifyou didn't know what I was talking about... or know someone who's gone through it.ถึงแม้นายจะไม่เข้าใจเลยว่าฉันพูดเรื่องอะไร และไม่รู้จักคนที่เคยผ่านเรื่องร้ายๆ มา
Even though you weren't going to do that, how come we had a two-party encounter at the police station?ถึงแม้นายจะไม่ได้ทำจริง แล้วเราทั้งสองฝ่ายไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นที่สถานีตำรวจได้ยังไงหล่ะ
Going in head first even when I know that I'm going to get hurt.ถึงแม้นายรู้ว่านายจะเจ็บปวด ก็ยังเดินหน้าต่อไป
Even though you did try to kill me.ถึงแม้นายเคยพยายามจะฆ่าฉัน
If you had, I probably wouldn't have remembered anyway.ถึงแม้นายได้ไป ผมก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดี
Get your facts straight!ถึงแม้นิ้วของนายจะลื่น นายก็ต้องจ่ายเงิน
Even though this is only acting, the man has to be a likely competition.ถึงแม้นี่จะเป็นการแสดง ผู้ชายคนนั้นควรเป็นคู่แข่งที่พอๆกัน
We weren't even close to the Royal River yet.เรายังไม่ถึงแม่น้ำโรยัลริเวอร์เลย
He's really going to miss me, so you and Julie'll just have to be like a mum and dad to him till I get back.เขาคงคิดถึงแม่น่าดู ฉะนั้น ลูกกับจูลี่ ต้องเป็นเสมือนพ่อกับแม่ให้น้องๆนะ
Don't stop till you reach the river.เดินต่อไปจนถึงแม่น้ำ
Our aim is to make it to the Pampanga River, where carabao carts will be waiting to escort the prisoners.รอให้การช่วยเหลืออยู่ เป้าหมายหลักของเราคือ ต้องไปถึงแม่น้ำปามปังก้าให้ได้ เพราะจะมีเกวียนรอรับเหล่าเชลยศึกอยู่
We gotta get to the river before it gets dark.เราต้องไปให้ถึงแม่นํ้า ก่อนมืด
But I guess he misses his motherคิดว่าเขาคงคิดถึงแม่น่าดู
Oh, I killed you, Connor. Don't make me get your mom.- อย่าให้ต้องถึงแม่นายนะ!
What you said about mom.เรื่องที่พี่พูดถึงแม่น่ะ
Wow, this cave really does lead to the Han River!ว้าว อุโมงค์ไปถึงแม่น้ำฮานจริงๆ ด้วย
" you don't talk about your mom much.นายไม่ค่อยพูดถึงแม่นี่นา
That thing will slice through you as if you weren't even there.สิ่งนี้จะตัดผ่านาย \ ถึงแม้นายจะไม่ได้อยู่ตรงนั้น
I was. I was thinking of my...เราก็กำลังคิดถึงแม่นะ
I'll think of you when I see my face in the spoon.ผมจะคิดถึงแม่นะครับ ตอนที่ผมเห็นเงาสะท้อนหน้าตัวเองในช้อน
Oh, baby, I miss you, too. But tell me more about your school. Now, what are the kids like?หนูคิดถึงแม่นะ ลูกแม่ แม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกัน
I think about the river I grew up on.ฉันคิดถึงแม่น้ำที่ฉันเติบโตขึ้นมา
Listen, even if you get this worked out with the lights,ฟังนะ ถึงแม้นายจะจัดการเรื่องไฟได้
What river? What the hell river you talking about, man?แม่น้ำอะไรนะ นายพูดถึงแม่น้ำห่าเหวอะไรของนายว่ะ ที่นี่ไม่มีแม่น้ำ
AND HE LEARNED THE HARD WAY THAT EVEN THOUGH NOT ALL ARSONISTS ARE KILLERS,และเขาก็จะได้รู้ว่าถึงแม้นักวางเพลิงส่วนใหญ่จะไม่ใช่ฆาตกร
And you couldn't prove it if you wanted to.แล้วนายก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ ถึงแม้นายจะต้องการก็ตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงแม้น
Back to top