ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถามถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถามถึง*, -ถามถึง-

ถามถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถามถึง (v.) ask for Syn. ถามหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ask after (phrv.) ถามถึง Syn. enquire after
query (vt.) ถามถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't ask for the priceฉันไม่ได้ถามถึงราคา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this context they're asking for transparent business practices from the government and the corporations.มันก็แค่ คำเปรียบเทียบ นะ พวกเขา ถามถึง การทำธุรกิจ ด้วยความชัดเจน โปร่งใส ระหว่าง รัฐบาล และ บริษัท ต่างหาก
Ask me about the azalea.ถามถึงดอกอซีเลียดีกว่า
Asked how the novel's going.ถามถึงนิยายว่าเป็นยังไงบ้าง
Why asked about a woman dressed in black?ถามถึงผู้หญิงในชุดดำทำไม
So I was curious about a few things.ถามถึงเหตุการณ์เมื่อคืน ดังนั้นฉันเลยสงสัยในบางอย่าง
Ask favor for him again,ถามถึงเห็นพ้องเกี่ยวกับเขาอีกครั้งสิ
You're really shameless, asking for beef on a day like this.ถามถึงแต่เนื้อวัวในสถานการณ์แบบนี้ เธอนี่ไม่มีมารยาทจริงๆ
I asked about his dating life and he said it was private.ถามถึงแฟน เขาตอบว่าเรื่องส่วนตัว
They keep asking about you. What you know.พวกมันถามถึงแต่คุณ, คุณรู้อะไรบ้าง.
Did she ask about me?หล่อนได้ถามถึง ฉันบ้างหรือเปล่า
Does anyone ask about me ?มีใครถามถึงผมบ้างมั้ย...
Mamma has been asking for you every five minutes.แม่เอาแต่ถามถึงเธอทุกห้านาที
Hill, what is it? Is Mrs Bennet asking for us?ฮีลล์มีอะไรงั้นเหรอ คุณนายเบนเน็ตถามถึงพวกเราใช่มั้ย
This little blonde girl keeps asking for you.สาวน้อยผมบลอนด์คนนี้/ถามถึงเธอนะ
By the way, I feel bad. I never ask you how your love life is going.ยังไงก็เถอะ ผมรู้สึกแย่ ที่ไม่เคยถามถึงชีวิตรักของคุณว่าเป็นไงบ้าง
Were you about to get that other thing that I asked about?คุณยังเอาของอีกอย่างมาหรือเปล่า? ผมกำลังจะถามถึง
If you ask me, you take this warrior business far too seriously.ถ้าคุณถามถึงฉัน,คุณจะเอานักรบนี่/ธุรกิจเราไกลจากสถานการณ์ซีเรียส
I'll tell Pieter you asked after him.ฉันจะบอกปีเตอร์ให้ว่าเธอถามถึง
Well I'll now ask you about that dayดี ถ้าเช่นนั้นขอถามถึงเรื่องวันนั้นหน่อย
She called from overseas five or six years ago asking if her dad showed upเธอโทรฯ มาจากต่างประเทศ 5 หรือ 6 ปีก่อน ถามถึงพ่อของเธอ
I'm not asking what father would've wanted, I want to know what you want.ฉันไม่ได้ถามถึงพ่อ พี่ต่างหาก... พี่ปรารถนาอะไร
When I ask you where we stand, I had better be impressed.และเมื่อฉันถามถึงสถานการณ์ที่นั่น ฉันหวังว่า ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่ฉันต้องการ
Has anyone been asking for me?มีใครถามถึงฉันบ้างไหม
Now, I haven't figured out the weapon problem, and I know it's a lot to ask a jury, but the correctness of it came to me in my sleep and I am going to break this case.เวลานี้เหลือเพียงปัญหาเรื่องอาวุธปืนเท่านั้น ผมรู้ดีว่าคณะลูกขุนคงต้องถามถึงเรื่องนี้ ทั้งหมดนั้นคือความจริงที่เกิดขึ้น ผมเห็นมันจากความฝัน
Hey a call came from Chae Rin asking for you.เฮ้ย เชรินเค้าโทรมาถามถึงแกแนะ
When he asks for the cause of Dae-So's injury, what should I tell him? !เมื่อเขาถามถึงสาเหตุอาการบาดเจ็บขององค์ชายแดโซ ข้าจะทูลฝ่าบาทว่ายังไง?
A few days ago I was presented with a report I'd asked for a comprehensive audit, if you will, of our economic condition.สองวันก่อนผมรับทราบ รายงานที่ผมถามถึง เรื่องการตรวจสอบ ภาวะเศรษฐกิจของเรา
Why ask abut Jae-kyung?นี่ ถามถึงเจเคียงทำไม?
I totally just want to get inside you and learn everything.ผมต้องถามถึงวิธีที่จะเลิกเป็น จากคุณให้ได้
And you may be asked to do something against your very nature.มันต้องการแลกเปลี่ยนสำหรับสิ่งที่ยอดเยี่ยม และคุณอาจจะถูกถามถึงทำบางสิ่ง
An individual may be coming there to inquire about a vehicle.มีบางคนกำลังไปที่นั่น เพื่อไปถามถึงรถ
Has anyone come by looking for a vehicle that matches that description?มีใครมาถามถึงรถที่ผมบอกไหม?
Let's start by asking him how he got to New York.เริ่มถามถึงเขาเหอะ เขาไปนิวยอร์กยังไง
Don't question the training methods.อย่าถามถึงวิธีการฝึกสอน
Dylan, you have a right to know about your dad.ดีแลน เธอมีสิทธิ์จะถามถึงพ่อเธอนะ
Yeah,she asked about her father and then you smacked her.ใช่ เธอแค่ถามถึงพ่อ แล้วก็โดนเธอตบหน้า
They asked about you again.พวกลูกถามถึงคุณ อีกแล้ว
She's asking about the other good news.เธอถามถึง ข่าวดีอื่นค่ะ
And I asked for Queen music after.และฉันถามถึงเพลงของ Queen
Just I couldn't remember where I've seen it before Sirius said Voldermort asked for somethingซิเรียสบอกว่าโวลเดอร์มอร์ตถามถึงบางสิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถามถึง
Back to top