ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถนนสายใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถนนสายใหญ่*, -ถนนสายใหญ่-

ถนนสายใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนนสายใหญ่ (n.) mainroad Syn. ถนนสายเอก Ops. ทางสายรอง, ทางโท
English-Thai: HOPE Dictionary
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถนนสายใหญ่
Back to top