ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้องตาต้องใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้องตาต้องใจ*, -ต้องตาต้องใจ-

ต้องตาต้องใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องตาต้องใจ (v.) impress deeply See also: be enamored with, be pleased with Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ
ต้องตาต้องใจ (v.) be beautiful See also: be pleasing, be satisfying, be good-looking, be lovely, be pretty, be delightful Syn. สวย, สวยงาม, น่ารัก, น่าพึงพอใจ Ops. ขี้เหร่, น่าเกลียด, อัปลักษณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was more prominent with him than with other kids.มันเป็นสิ่งที่ดูจะต้องตาต้องใจเขามากกว่าเด็กคนอื่นๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้องตาต้องใจ
Back to top