ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นคอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นคอ*, -ต้นคอ-

ต้นคอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นคอ (n.) nape See also: nape of the neck Syn. ก้านคอ
English-Thai: HOPE Dictionary
scruff(สครัฟ) n. หลังคอ,ต้นคอกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ไม่มีค่า,น่าดูถูก
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
nape(n) ต้นคอ
scruff(n) ต้นคอ
thymus(n) ต่อมเล็กใกล้ต้นคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nape; nuchaต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nape (n.) ต้นคอ See also: ด้านหลังของคอ
conga (n.) เต้นคองกา See also: การเต้นประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
According to the doctors at the hospital, all 6 victims were hit with kill shots directly to the head, base of neck, and heart.ตาที่หมอในโรงพยาบาลบอก เหยื่อทั้ง 6 คนถูกยิงที่จุดตาย ยิงที่หัว ต้นคอ และหัวใจ
Why don't you offer him a cold beverage... or a neck massage or something?ทำไมไม่ชวนเขาดื่มน้ำเย็นๆ หรือเสนอนวดต้นคอให้เขาอะไรยังงี้ล่ะ
I crawled onto my grandparents'bed andl stabbed my grandfather in the neck.ผมย่างขึ้นไปบนเตียง และแทง ปู่เข้าที่ต้นคอ
When I suck on her neck... her legs shake like crazy.ตอนที่ผมจูบที่ต้นคอของเธอน่ะ... ขาเธอสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะ
But it won't be enough in itself. Liverpool are breathing down their necks.แต่แค่นั้นยังไม่พอ ยังมีลิเวอร์พูลหายใจรดต้นคออยู่
The two cars hitting the turns neck to neck.ผ่านดค้งมาได้แบบหายใจรดต้นคอกันมาเลย
There are 200 people out there waiting for me to lead a conga line.แขกสองร้อยคนกำลังรอ ให้ฉันไปเปิดฟลอร์เต้นคองก้า
Back of his skullis completely disconnected from his first cervical vertebrae.กะโหลกศรีษะเค้าแยกออกจาก กระดูกต้นคอข้อที่ 1
The moms have these odd bruises on the back of their necks.พวกแม่ๆจะมีรอยช้ำแปลกๆอยู่ตรงหลังต้นคอ
And Shakira is breathing down my neck. So I wanna dance.และชาคิร่าก็กำลังหายใจรดต้นคอฉันอยู่ เพราะงั้นฉันก็เลยอยากจะเต้น
The little hairs on the back of your neck?คุณขนลุกที่ต้นคอเมื่อไหร่ แปลว่า
I would bite your neck a little bit.ผมอาจจะขบต้นคอคุณเล็กน้อย
You think when the Company's breathing down your neck,นายคิดว่าเมื่อคอมพานีหายใจรดต้นคอนาย
I have him by the neck, shaking...ฉันจับเขาเอาไว้ที่ต้นคอ ตัวสั่น...
But how am I supposed to do that... with the future breathing down my neck?แต่อย่างไรกันล่ะ ที่ผมหวังจะให้เป็นแบบนั้น... กับอนาคตที่หายใจ รดต้นคอเราอยู่?
He had a favorite spot out in the pasture under a cork tree.ที่ที่โปรดปรานของเขาไม่ใช่ในทุ่งหญ้า แ่ต่เป็นใต้ต้นคอร์ก
That way we can work off our own net without Pillar breathing down our necks.จากนั้นเราก็จะออกจากระบบเรา โดยไม่มีพิลล่า มาคอยหายใจลดต้นคอเราอยู่
The pigs at the IRS are breathing down my neck, and I need money now.ไอ้หมูอ้วนที่กรมสรรพากร กำลังหายใจรดต้นคอฉันอยู่ และฉันต้องการเงิน เดี๋ยวนี้
They all have one, same spot, top of the neck there.ก็พบเหมือนกัน จุดเดียวกัน ที่ต้นคอ
Aye. That be the cold breath of fate I feel down my nape.ได้เลย ข้ารู้สึกถึง ลมหายใจมัจจุราชรดต้นคอข้าอยู่
Gregor never said a word, he just grabbed his brother by the scruff of his neck and shoved his face into the burning coals.เกรย์กอร์ไม่พูดอะไรออกมาสักคำเดียว เขาแค่จับตัวน้องชาย คว้าที่ต้นคอ ผลักหน้าของเขา เข้าหาถ่านที่ลุกไหม้
Oh, no, no, no, he's got a little scratch on the back of His neck, but... he's not in love with Allison.ไม่ ไม่ ไม่สิ เขามี รอยเล็บอยู่บนต้นคอด้านหลัง แต่... เขาไม่ได้รักอยู่กับอัลลิสัน
Yeah, it would be a lot easier if Homeland Security wasn't breathing down my neck.ใช่ค่ะ.. และมันจะง่ายกว่านี้มาก ถ้ากระทรวงความมั่นคง ไม่มาหายใจรดต้นคอฉันแบบนี้
I can sweep the hair from the nape of my neck without setting you off.ฉันสามารถที่จะกวาผมไปจากต้นคอได้ โดยไม่ต้องหมุนคอเลย
Victim also shows signs of defensive wounds on his arms and his neck.เหยื่ิอมีแผลป้องกันตัว บน แขนและต้นคอของเขา
Simon is breathing down my neck.ไซมอนกำลังหายใจ รดต้นคอฉันอยู่
I'M SURE WE'LL HAVE ONE OR TWO CLOSE SHAVES.เราจะมีเวลาหายใจรดต้นคอกันเยอะเลย
Okay, anytime a man shows a woman how to do something from behind, it's just an excuse for him to get really close and breathe on her neck.โอเค บางทีผู้ชายแสดงให้ผู้หญิงดูเวลาทำบางอย่าง จากข้างหลัง มันก็แค่ข้ออ้าง ให้เขาเข้าไปใกล้แล้วหายใจรดต้นคอเธอ
I can't take a shit without lurch breathing down my neck.ผมไม่สามารถทำห่าอะไร โดยไม่มีใครมาหายใจรดต้นคอได้เลย
And here I thought they wanted a caboose for the conga line.ฉันก็นึกว่าพวกเขาต้องการแค่ คนส่ายสะโพกสำหรับเต้นคองก้า
But I didn't come here to talk about the razor-sharp barbs guarding my cervix.แต่ฉันไม่ได้ถ่อมานี่ เพื่อจะมาพูดเรื่องมีดโกนเเหลมๆ ที่ฉันไว้ใช้ป้องกันต้นคอหรอกนะ
Um, I know most people around here prefer you to feed from the neck, but I asked you to drink from my wrist.อืม ฉันรู้ว่าผู้คนมากมายที่นี่ ยอมให้คุณดื่มเลือดจากต้นคอ แต่ฉันขอให้เธอดื่มจากข้อมือของฉันไง จำได้มั้ย?
We can't be sure, because the clinic doesn't have any spinal tap kits, but the symptoms-- high fever, neck pain, photophobia-เราไม่แน่ใจ ที่นี่ไม่มีเครื่องมือเจาะน้ำไขสันหลังมาตรวจ แต่อาการไข้สูง ปวดต้นคอ
You have a federal prosecutor breathing rather heavily down Peter Burke's neck, do you not?นายมีพวกอัยการหายใจรดต้นคอ ของปีเตอร์อยู่ไม่ใช่หรือไง
You put your left hand on the back of the lady's head.วางมือซ้ายเจ้าที่ต้นคอของผู้หญิง
...and as all the contenders are in there, and they're closing hand over fist.ผู้ท้าชิงทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับ หายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นคอ
Back to top