ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อปากต่อคำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อปากต่อคำ*, -ต่อปากต่อคำ-

ต่อปากต่อคำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อปากต่อคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากหลากคำ
ต่อปากต่อคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากหลากคำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's so cute, how you two bicker.ต่อปากต่อคำกันน่ารักจัง
No. Just a lot of wiseass remarks.ไม่อ่ะ แค่ปากดีต่อปากต่อคำ
I've spent half my life negotiating with that woman.ฉันใช้เวลาครึ่งชีวิต\ ต่อปากต่อคำกับผู้หญิงคนนี้
Uh, the call you said Walt got before he disappeared?ใช่ เอาล่ะ โอเค ฉันไม่ได้ต่อปากต่อคำกับเธอเรื่องนี้ ไม่ แฮงค์ นายจะทำพูดทำให้คาใจไม่ได้
None of that "small world, tall order" crap.วันนี้ไม่เห็นต่อปากต่อคำ
I'd have a rod taken to my ass if I talked like that to my ma.ฉันถูกไม้เรียวตีก้นแน่ ถ้าหากฉันเถียงต่อปากต่อคำกับแม่ของฉันแบบนั้น
Don't push it.อย่าเถียงต่อปากต่อคำสิ
You talking back to me?กล้าต่อปากต่อคำเหรอ?
Hector, I am sweating in a pickup, and my buzz is wearing off.เฮกเตอร์ ฉันไม่ได้มานั่งเงื่อซกในรถกระบะนี้น่ะ และฉันก็ไม่อยากมาต่อปากต่อคำ คุณคงไม่อยากโต้เถียงกะฉันใช่มั๊ย
No sass-mouthing, Minny Jackson. No sass-mouthing.อย่าต่อปากต่อคำ มินนี่ แจ็คสัน อย่าต่อปากต่อคำ
You two want to keep arguing, or are we going in?นี่อยากต่อปากต่อคำ หรืออยากเข้าไปข้างใน
We don't have time to argue about it. You're right. We don't.เราไม่มีเวลามาต่อปากต่อคำ คุณพูดถูก เราไม่มีเวลา
Still the same smart-mouth pain in the ass you ever were.นี่แกยังต่อปากต่อคำเก่ง เหมือนเดิมเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อปากต่อคำ
Back to top