ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู้ยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู้ยา*, -ตู้ยา-

ตู้ยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้ยา (n.) medicine cupboard
ตู้ยา (n.) sentry box Syn. ป้อมยาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sentry box (n.) ตู้ยาSee also: ป้อมยาม Syn. lookout
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I leave it in the medicine cabinet.มันต้องอยู่ในตู้ยาสิ
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ
Will: henri had a little problem with over-the-counter cough medicine.อองรีมีปัญหานิดหน่อย กับพวกตู้ยาแก้ไอ
Oh, and I moved your sleeping pills back in the medicine cabinet, because I just worry.โอ้ ฉันย้ายยานอนหลับเธอ เข้าไปไว้ในตู้ยานะ
The key to the drug locker is in my pocket.กุญแจตู้ยาอยู่ในกระเป๋าฉัน
Pharmaceuticals -- multilevel company, probably responsible for a third of the stuff in your medicine cabinet.บริษัทผลิตยา มีมากมายหลายระดับ มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะรับผิดชอบยาหนึ่งในสามในตู้ยาของคุณ
You should see his medicine cabinet.คุณควรจะไปดูตู้ยาเขานะ
You know they peek in your medicine cabinet.คุณก็รู้ เขาชอบ แอบดูตู้ยาของคุณ
It's not like I've never peeked inside someone's medicine cabinet right?ไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยแอบดู ว่ามีอะไรอยู่ในตู้ยาใครนะ
Uh, it's in the medicine cabinet.เอ่อ มัน อยู่ในตู้ยา
HPD search their homes, and what do they find in every medicine cabinet?ตำรวจค้นบ้านพวกเขา รู้ไหมเจออะไรในตู้ยา
The firm would really like to keep vitamin "p" in its medicine chest.เก็บวิตามิน "พ" นี้ไว้ในตู้ยาต่อ พูดอย่างเปิดเผยนะ
Stand over there, put two in the wall, chest high.ไปอยู่ตรงนั้น วางสองอย่างนั่นลงในกำแพงเหนือตู้ยา
I think that you haven't taken anything for that cough because you neglected to lock the medical cabinet and the opium addicts got into the laudanum.นายไม่ได้กินยาแก้อาการไอ เพราะนายละเลยไม่ล็อคตู้ยา พวกติดฝิ่นจึงหยิบทิงเจอร์ฝิ่นไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู้ยา
Back to top