ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุนาหงัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุนาหงัน*, -ตุนาหงัน-

ตุนาหงัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุนาหงัน (v.) be betrothed to See also: engage for marriage, be engaged to
English-Thai: Nontri Dictionary
affiant(n) คู่หมั้น,คู่ตุนาหงัน
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุนาหงัน
Back to top