ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีปีก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีปีก*, -ตีปีก-

ตีปีก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีปีก (v.) flap wings Syn. กระพือปีก
ตีปีก (v.) crow See also: express joy by moving the elbows up and down
English-Thai: HOPE Dictionary
clap(แคลพฺ) {clapped,clapping,claps} vt. ตบเบา ๆ ,ตีเสียงดังเปรี้ยง,ตีปีก,กระพือปีก,ตบมือ,ปิดดังปั๊ง,รีบทำ,เอาใส่คุก. vi. ตบมือ,เคลื่อนเร็วด้วยเสียงดัง
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
flop(ฟลอพ) {flopped,flopping,flops} v.,n. (การ) ล้มลงอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่มีเสียงดัง) ,ล้มเหลว,เปลี่ยนข้างอย่างกะทันหัน,เปลี่ยนอย่างกะทันหัน,ตีปีกดัง,กระโดด,คุกเข่า,เดินลงส้นหนัก,เข้านอน., Syn. thud
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
wingstroke(วิง'สโทรค) n. การตีปีกบิน
English-Thai: Nontri Dictionary
clap(n) เสียงตบมือ,เสียงกระพือปีก,เสียงตีปีก
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ
flop(vi) กระโดดโลดเต้น,โยน,โงนเงน,ล้มลง,ตีปีก
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wingstroke (n.) การตีปีกบิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The media's having a feeding frenzy.ได้ยินมั้ย สื่อมวลชนกำลังตีปีก
You're really standing up your sister for work?แกจะตีปีกหนีคนเดียวงั้นสินะ น้องสาวแกอยู่ที่ทำงานไม่ใช่หรอ?
Why don't you fly back to Washington?ทำไมพวกคุณไม่ตีปีก กลับไปวอร์ชิงตันล่ะ?
Uh-oh, when she starts flapping her elbows like that, she's hot on the trail for something.โอ้โห ตอนที่พวกมัน ตีปีกพรับๆ แบบนั้น เหมือนเจอร่้องรอย อะไรบางอย่างเลย
Put your wings together for Leonard!เชิญทุกท่าน ตีปีกให้กับ ลีโอนาร์ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีปีก
Back to top