ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีบตัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีบตัน*, -ตีบตัน-

ตีบตัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบตัน (v.) be constricted See also: narrow Syn. ลีบ, ตีบ, แคบ
ตีบตันใจ (v.) constrain See also: depress, downcast, melancholy, be at one´s wit end, be helpless Syn. อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, อัดอั้นตันใจ Ops. โล่งอก, โล่งใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atheromaอเธอโรม่า, อเธอโรมา, หลอดเลือดแดงใหญ่ของไตตีบตัน, เส้นเลือดอุดตัน [การแพทย์]
Biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตัน [TU Subject Heading]
Choanal Atresiaโคเอนัลอทรีเซีย;การตีบตันของช่องจมูก;รูจมูกปิดตัน [การแพทย์]
Duodenal Atresiaดูโอดินัมตีบตัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stricture (n.) การตีบตัน See also: การตีบของอวัยวะ Syn. stenosis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meanwhile, everything we know about him is coming to a head, and all we've got are blind alleys and cryptic messages.ในขณะที่ทุกอย่างที่เรารู้ เกี่ยวกับเขากำลังคลี่คลาย แต่เรื่องทั้งหมดนั่นก็ทำให้มืดมน ตีบตัน และเป็นสาระ ที่กำกวมไปหมด
And my time was running wild A million dead-end streets...และเวลาฉันผ่านไปเร็วเหลือเกิน ล้าน ๆ หนทางตีบตัน...
Made it hard to absorb vitamins, scarred your fallopian tubes.ทำให้การดูดซึมวิตามินยากขึ้น ทำให้ท่อนำไข่ตีบตัน
Cut off the circulation to your brain?มันทำให้ระบบเลือดหล่อเลี้ยงสมองตีบตันหรือไงกัน
And my throat started closing up.และลำคอฉัน เริ่มตีบตัน
Mycroft's intelligence is not nebulous at all, it's specific, incredibly specific.- สมองของไมครอฟต์ไม่ได้ตีบตันซะทีเดียว คำที่ว่ามันเจาะจงไว้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีบตัน
Back to top