ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีนกา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีนกา*, -ตีนกา-

ตีนกา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนกา (n.) cross See also: plus sign, fourth tone sign(+), multiplication sign, xmark Syn. กากบาท, ไม้จัตวา
ตีนกา (n.) wrinkle See also: crow´s-feet Syn. รอยตีนกา
ตีนกา (n.) goose grass See also: clivers, yard grass, coarse tufted annual, eleusine indica Syn. หญ้าตีนกา, หญ้าปากคอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have too many wrinkles around your eyes. You don't look like you're in your twentiesตีนกาคุณเยอะออกขนาดนี้ คุณดูไม่เหมือนคนอายุ 20 หรอกค่ะ
She's got some wrinkles around her eyes.เธอมีตีนกาขึ้นรอบดวงตา
That new hi-def screen sure shows every wrinkle.จอคมขนาดนี้เห็นตีนกาชัดแจ๋วเลย
I've got creaky legs, I'm getting wrinkles.ก็เวลาที่ยิ้ม ตีนกามันขึ้นมาเพียบเลย
Tell pumpkin if she worries too much, she'll get frown lines.บอกพี่เค้าทีว่า เครียดมากตีนกาจะขึ้นนะ
Every day I have more wrinkles. Not fair.แต่ละวันฉันมีรอยตีนกาเพิ่มขึ้น มันไม่ยุติธรรมเลย
I love your wrinkles. Both of them.ผมชอบรอยตีนกาของคุณ ทั้งสองอันเลย
Well, your eyes are one of your best features, but we can do something about the incipient crow's feet.ตาของคุณเป็นหนึ่งในส่วนที่ดีที่สุด แต่เราพอจะทำอะไรกับตีนกา ที่เพิ่งจะขึ้นได้นะ
Are we doing crow's feet?เรามาฉีดรอยตีนกากันต่อนะ
Don't be bitter. It provokes wrinkles.อย่าขมขื่นน่ะ เดี๋ยวตีนกาขึ้น
Pegged jeans. Sweater balls. Crows feet.ยีนส์พับขา สเว็ตเตอร์บอล ตีนกา
You're more awesomely skilled and you know, wrinkly than I'd ever dreamed you'd be.และ มีตีนกามากกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีก
Making wrinkles on the face of a such a beautiful woman.ไม่รู้เหรอไงว่าตีนกา จะมาเยือนก่อนวัยอันควร
All that attitude will only give you wrinkles.ทำนิสัยแบบนี้เดี๋ยว ก็ตีนกาขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีนกา
Back to top