ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีท้ายครัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีท้ายครัว*, -ตีท้ายครัว-

ตีท้ายครัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีท้ายครัว (v.) intrigue See also: have a dealing on the sly or at the back door, make friends with the wife or family of a party for purpose of personal gain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I think you don't mess with other couples.เหรอ แต่ฉันว่าเราไม่ควรไป ตีท้ายครัวเขานะ
Guy goes into the sex toy business with another guy, who commences to nail his wife... and daughter.ชายคนนี้ทำธุรกิจ ขายเซ็กส์ทอย กับชายอีกคน ที่ถูกตีท้ายครัวทั้งภรรยา และลูกสาว
Oky doky then. If there's any common sense in the design of the enemy's shipโอเคซิกาแล็ต มีที่เหมาะเหม๋งดอดตีท้ายครัวข้าศึกอยู่ที่เดียว
I admit, i'm intrigued.ผมยอมรับ ผมมีแผนตีท้ายครัว
That's what a girlfriend fucker does.แล้วอะไร คือสิ่งที่คนตีท้ายครัวเค้าทำกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีท้ายครัว
Back to top