ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีตรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีตรา*, -ตีตรา-

ตีตรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีตรา (v.) seal See also: stamp with seal, affix a seal Syn. ประทับตรา
English-Thai: HOPE Dictionary
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
maverick(แมฟ'เวอริค,แมฟ'ริค) n. วัวที่ยังไม่ตีตรา,ผู้เป็นอิสระและ แยกตัวจากเพื่อนฝูง
stigmatise(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.
stigmatize(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
maverick (n.) สัตว์ที่ยังไม่ได้ตีตรา (โดยเฉพาะลูกวัวที่แยกจากแม่)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours ♪#ฉันนี่ไง ที่ถูกเซ็น ตีตรา ส่งมาเป็นของเธอ#
They would punch that number in the material was tabulated and the machines were set.ตีตราลงบนตัวเชลย และเซ็ทเครื่อง แน่นอน ต้องมีการพิมพ์บัตรขึ้นมา
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel"
Women branded by men are like cattle waiting to be slaughtered.ผู้หญิงถูกตีตราโดยผู้ชาย เหมือนสัตว์ในคอกรอโดนเชือด
But if you win... then they'll be beaten by a loser.เกิดอะไรกันขึ้น ไอ้เวรนั่นตีตราฉัน
Off the market for good?สินค้าดีตีตราจองยังวะ?
Reporting it just labels me.รายงานนั่นจะตีตราฉันว่า
We don't need to put labels on it.ไม่เห็นจำเป็นจะต้องตีตราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเลย
You start putting labels on it, that's like the kiss of death.แล้วถ้าเราเริ่มคิดจะตีตราเป็นเจ้าของกันและกัน มันเท่ากับหายนะเลยนะ
Look, we don't have to put a label on it.คุณฟังผมนะ เราไม่จำเป็นต้องตีตรากันและกันก็ได้
And who knows what the future holds for us?เราไม่รู้สึกว่าจำเป็นที่จะตีตรามัน แล้วใครจะรู้ว่าอนาคตแบบไหนรอเราอยู่
Then seal it, my lord.งั้นฝ่าบาทก็ตีตราไว้ก่อนสิ
I got freaked out by that boyfriend label.ผมเกิดสติแตกไปเพราะที่ถูกตีตราว่าแฟนหนุ่ม
So you think it's like the tagging on our ribs?นายคิดว่ามันเหมือน ที่ตีตราบนซี่โครงเราหรอ
I want to understand why people were labeled as vampires back in the day.ฉันอยากจะเข้าใจทำไม ผู้คนถึงตีตราต่อว่าแวมไพร์ ย้อนกลับไป
The Magna Carta was sealed at Runnymede on the 15th of June in the year of our Lord 1215.ถูกตีตราผนึกเพื่อเป็นหลักฐาน ไว้ในวันที่15มิถุนายนค.ศ.1215
I'm not interested in any labels, unless it's on something I shoplift.ชั้นไม่ได้สนใจเรื่อง การตีตรา ยกเว้นว่ามันจะเป็นป้ายราคาสินค้าที่ฉกมา
Ladies, I see you have been tagged.คุณสุภาพสตรี ผมเห็นว่าคุณถูกตีตราไว้แล้ว
"High school hero, life zero" written all over me."ฮีโร่ไฮสคูล ที่ชีวิตไร้ค่า" มันเขียนตีตราฉันไว้
We can't let this thing take over us.เราให้เรื่องนี้มาตีตราเราไม่ได้
So he's branding his victims. How does he dose them?งั๊นเขาก็ตีตราประทับเหยื่อไว้ เขาวางยาเหยื่อได้ยังไง
I think he's been branded.ฉันคิดว่าเขาถูกตีตรา
Bought and sold, scourged and branded, until the Lord of Light reached down, took me in his hand and raised me up.ถูกซื้อถูกขาย ถูกเผาไฟตีตรา จนลอร์ดแห่งแสงทรงเอื้อมลงมา
We just decided that we're not gonna, you know, put any labels on anything or worry about what we are.เราคิดกันไว้ว่า เราจะไม่... ติดป้ายตีตราจองกัน หรือกังวลว่าเราเป็นอะไรกัน
So, do you really believe all that stuff you tell yourself about, you know, labels and mature conversations,แล้วเธอเชื่อจริงหรือ เกี่ยวกับสิ่งที่เธอพูดมา เธอบอกตัวเอง เกี่ยวกับ ป้ายตีตราจอง
♪ Sealed, delivered, I'm yours ♪ ♪ You got my future in your hands ♪#ตีตรา ส่งมาเป็นของเธอ# #เธอกุมอนาคตของฉันไว้ในมือ#
♪ You got my future in your hands ♪ ♪ Sealed, delivered, I'm yours ♪#เธอกุมอนาคตของฉันไว้ในมือ# #ตีตรา ส่งมาเป็นของเธอ#
I, uh, hobbled myself on the battlefield, was branded a coward.ข้า อ้า ข้าขาเป๋ไปในสนามรบครั้งนั้น ซึ่งตีตราว่าข้าเป็นคนขี้ขลาด
Odin Rossi's mark.โอดิน รอซซี่ตีตราเอง
I'm sure he understands. I was a bit of a rebel myself.ฉันมั่นใจว่าเขาจะเข้าใจ และฉันก็เหมือนตีตราตัวเองไปแล้ว
We're not sure why, but he's likely marking them as his own.เรายังไม่แน่ใจว่าทำไม แต่เหมือนเขาจะตีตราว่าเหยื่อเป็นของเขา
That's the first SEAL hit, sir.นั่นเป็นครั้งแรกที่ตีตราครับ
If you like it, you should put a ring on it.ถ้าอยากได้ สวมแหวนตีตราจองไว้ได้นะคะ
There's this new law, where if you're a bad enough bad guy they stamp "terrorist" on your jacket.มีกฎหมายใหม่ ถ้าใครชั่วเข้าขั้น จะถูกตีตราผู้ก่อการร้าย
What are you doing, initiating a couple of domestics?นายทำอะไรเนี่ย? ตีตรารับหมาบ้านทำไม?
Branded with letters.ถูกตีตราด้วยตัวอักษร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีตรา
Back to top