ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดมือ*, -ติดมือ-

ติดมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดมือ (v.) take something long with someone
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shale หินดินดาน หินชั้นซึ่งประกอบด้วยแร่ดิน (clay minerals) เป็นส่วนใหญ่ แร่ดินนี้เป็นสารผสมของอะลูมิเนียมซิลิเกตกับแมกนีเซียมซิลิเกตในส่วนต่างๆ กันและมีสมบัติประจำ คือ ละเอียดมาก บี้กับน้ำแล้วเหนียวติดมือ หินดินดานบางชนิดย่างไฟแล้วให้น้ำมัน ซึ่งเมื่อนำมากลั่นจะได้น้ำมันคุณภาพต่างๆ กัน จึงเรียกหินดินดานนั้นว่า หินน้ำมัน (oil shale) [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stick your hand out sideways, not palm down.ติดมือของคุณออกไปด้านข้างไม่ปาล์มลง
I'll bring the dessert and a bottle of wine and you'll tell me I shouldn't have and while you're showing me around your house shaped like a ship your wife will be cooking a turkeyฉันจะซื้อของหวานกับไวน์ติดมือไป นายจะบอกว่าฉันไม่น่าซื้อ และ
Anyone got any beer?ใครเอาเบียร์ติดมือมาบ้าง?
All right. Well, maybe I'll take a little something anyway.ได้ครับ,บางทีผมอาจจะซื้ออะไรติดมือกลับมาด้วย
Yeah. See? You got a little something there.ใช่ เห็นไหม คุณได้ปลาติดมือมาด้วย
Without candy, I'm afraid your house is a bull's-eye with shingles.ถ้าไม่มีขนมติดมือไว้บ้าง หนูเกรงว่าบ้านของคุณจะต้องเละตุ้มเป๊ะแน่ ๆ ค่ะ
But to make sure it happens, I brought along a few tools.ทำให้แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้น ฉันเอาเครื่องมือติดมือมาเล็กน้อย
Your meal ticket get shipped out today?ได้เอาตั๋วอาหารติดมือมาออกวันนี้ไหม?
If we find that galley, it'll bring back gold!ถ้าเจอเรือโบราณนั่น ต้องได้ทองติดมือกลับบ้านแน่
Blood on my hands is not okay, Tara.เลือดติดมือฉันมันไม่โอเคนะ ทาร่า
I had blood on my hands last night, and I can't remember why.ฉันมีเลือดติดมือเมื่อคืน ฉันจำไม่ได้ว่าทำไม
I should've bought something on my way home.น่าจะซื้ออะไรติดมือมาตอนกลับบ้านนะ
Maybe you can bring a nice bottle?บางที คุณอาจจะติดมือไปสักขวดนึง
Maybe I'll come away with something.บางทีก็มีอะไรติดมือมาบ้าง
I need to at least get some money out of this.อย่างน้อยฉันก็ควรมีเงินติดไม้ติดมือออกไปบ้าง
Why don't you pick up some wine coolers, and come over here?ทำไมคุณไม่หยิบ\ ไวน์ คูลเลอร์ ติดมือมา แล้วมาหาผมที่นี่ล่ะ
Can I take the ice cream with me?ขอเอาไอศรีมติดมือไปด้วยได้ไหม
Thank you for bringing these.ขอบคุณที่เอาติดมือมาให้
I think I gotta stay away from Los Mean Girls, I mean, unless you guys want some broken plastics on your hands.ฉันว่าฉันต้องไปห่างๆ จากพวกร้ายๆ ล่ะ ยกเว้นอยากได้พลาสติกติดมือมา
Anyway, I bear gifts.อย่างไงก็ตาม ฉันมีของขวัญติดมือมานิดหน่อย
We're on a case, Dean.เรามีคดีติดมืออยู่ ดีน
Well, it is hard to run with one under your arm.อืม มันก็ยากที่จะวิงหนีโดยที่หยิบอะไรติดไม้ติดมือมาด้วย
Pretty caustic stuff. It burned the skin off of one of the rookies' hands.มันเผาหนังหลุดติดมือเด็กใหม่ด้วย
Did you bring anything?แม่ไม่เอาอะไรติดไม้ติดมือมาเลยเหรอครับ
I think it's stuck to my hand.ฉันว่ามันติดมือฉันแล้วว่ะ
Well, you carried Lam-Lam around until you were like...ลูกก็อุ้มน้องแกะติดมือจนอายุ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดมือ
Back to top