ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดคอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดคอ*, -ติดคอ-

ติดคอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดคอ (v.) be stick See also: get stick, stick in one´s throat, be lodged in the throat
English-Thai: HOPE Dictionary
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
gulp(กัลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) กลืนอย่างติดคอ,กล้ำกลืน,กลืนอย่างมูมมาม, See also: gulpingly adv. gulpy adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
neck ring (n.) เครื่องประดับที่ใช้สวมติดคอหรือพอดีคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had this lump in my throat like after you dry-swallow a big pill.เหมือนมีอะไรติดคอ เวลาที่กลืนยาเม็ดใหญ่ไม่ลง
She's having trouble breathing. Might have something in her throat.เธอมีปัญหาเรื่องการหายใจนะ น่าจะมีอะไรติดคอเธออยู่
This is definitely a, uh, choking hazard.มันเสี่ยงต่อการติดคอ
Sorry, I had some sentimentality stuck in my throat.โทษที อารมร์ตื้นตัน ติดคอฉันหน่ะ
There's a hook in your neck, sir.มีเบ็ดติดคอท่านอยู่ ให้ผมช่วยเอาออกมั้ยครับ
That can't be-- come on, dan. have you ever seen a romantic comedy?นั้นเกิดขึ้นไม่ได้--มาน่าแดนพี่เคยดูโรแมนติดคอมเมดี้หรือยัง
I spend large segments of each day picturing you choking on food.ฉันเคยนึกภาพนาย อาหารติดคอ
Something is stuck in your throat.ดูเหมือนว่ามีอะไรติดคอคุณ
See, I was making great time, but then I started choking on my own hair.คือหนูเริ่มทำเวลาได้ดี จากนั้นเส้นผมก็เข้าไปติดคอ
It has an aftertaste because you beat it too much.ยังมีรสติดคอก็เพราะ เธอตีมันมากเกินไป
Like make him choke on this damn ring every time he takes a bite of food.ให้เขาสำลักเพราะแหวนนี่ติดคอ ทุกๆครั้งที่เขาเอาอะไรใส่ปากเลย
What, are you choking on your own dick?อะไร นี่กล้วยตัวเองติดคอหรือยังไง?
You gave them two days to negotiate with the threat of a strike hanging over our heads.คุณให้เวลาพวกเขาสองวันเพื่อจัดการ กับลางร้ายของการประท้วง\ ที่กำลังผูกติดคอเราอยู่ต่างหาก
Remind me never to choke on a chicken bone in front of you.เตือนผมด้วยว่าอย่าทำกระดูกไก่ ติดคอต่อหน้าคุณ
I practically required the Heimlich when I heard.ฉันแทบต้องการบำบัด อาการติดคอตอนที่ได้ยิน
I should really clear my throat before I speak.พอดีข้ามีสเลดติดคอนิดหน่อย
He was choking on a donut. He couldn't breathe.โดนัทติดคอเขา เขาหายใจไม่ออก
I wish I could say you were a good pupil, but the words would choke me.ฉันอยากบอกว่านายเป็นนักเรียนที่ดี แต่ติดคอพูดไม่ออก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดคอ
Back to top