ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดกัญชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดกัญชา*, -ติดกัญชา-

ติดกัญชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดกัญชา (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดเฮโรอีน
English-Thai: HOPE Dictionary
cannabism(-บิสซึม) n. การติดกัญชา
hashheadn. คนติดกัญชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cannabismการติดกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And potheads smoke pot. That's what they do.ติดกัญชาก็ต้องพี้กัญชา ธรรมดาน่ะ
I may be stoned on grass and Prozac but... you walk through our life dead.ต่อให้ฉันติดกัญชายาเมา คุณก็ไม่มีวันสนใจใยดี
Turns out he's a major-league pothead.จบลงด้วยดี เขามีเพื่อนที่ติดกัญชา
I can't believe I'm in this situation right now because of you... and your addiction to marijuana.ไม่อยากเชื่อว่าฉันจะตกอยู่ใน สถานการณ์แบบนี้เพราะคุณ กับการที่คุณติดกัญชา ไม่อยากเชื่อว่าฉันจะอยู่ที่นี่
The girl is a pothead.ผู้หญิงคนนี้ติดกัญชา
He's a fucking' reefer addict.เขาติดยาเสพติดกัญชาครับ '.
If you haven't noticed, she's a fuckin' pot head.ถ้าคุณไม่ทันสังเกตุ เธอติดกัญชาเส็งเคร็งนั่น
She calls it cannabis 'cause it makes her feel like less of a fuckin' pothead.เธอเรียกมันว่ากัญชาเพราะมันทำให้เธอ ทำให้มีความรู้สึกน้อยลง ไอ้พวกเส็งเคร็งติดกัญชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดกัญชา
Back to top