ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำรวจนครบาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำรวจนครบาล*, -ตำรวจนครบาล-

ตำรวจนครบาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรวจนครบาล (n.) metropolitan police See also: local police force, city police, city policeman, metropolitan constabulary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
MPD. Ohh! Oh!ตำรวจนครบาล คุณเห็นไหมว่าเขาโดนยิงตรงไหน?
Metro police, this is the FBI reporting.ตำรวจนครบาล นี่คือรายงานของ FBI
Metropolitan Police will secure the parameter of the funeral at St. Paul's Cathedral.ตำรวจนครบาลจะคุ้มกัน บริเวณโดยรอบพิธีศพ ที่มหาวิหารเซ็นต์ปอล
Metro got held up. Double homicide on k and 9th.ตำรวจนครบาลติดต่อมา มีการฆาตกรรมสองรายที่ถนนเคกับ 9
Metro Police say he filed a report last week.ตำรวจนครบาลบอกว่า อาทิตย์ที่แล้วเขาเข้าไปแจ้งความ
Metro found Cade's body along the Potomac.ตำรวจนครบาลพบศพเค้ด ในแม่น้ำโปโทแมค
Metro P.D. sent this an hour ago.ตำรวจนครบาลส่งนี่มา เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
We are Yoshjo Hamano and Kenji Mamiya of the Metropolitan Police.เราคือโยโช ฮามาโนะและเคนจิ มามิยะ เป็นตำรวจนครบาลครับ
Janis, I want you to contact Metro P.D.จานิส, ผมต้องการให้คุณ ติดต่อตำรวจนครบาล
Hopefully the many questions of the local police, the FBI, and the victims' family members may be answered by those seven civilians lucky enough to walk away from this unprecedented display of carnage with their lives.ที่หนีรอดออกมากจากการฆาตกรรมโหดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ ตอนนี้เราจะตัดภาพไปที่โทนี่ กาเบรียลสัน ณ ที่เกิดเหตุกัน โทนี่ แผนกตำรวจนครบาล
'Despite the Metropolitan Police's strident denials, 'can the emergency services afford to maintain their 999 'response commitment to ordinary people of the capital?ถึงแม้ทางตำรวจนครบาลจะปฏิเสธเสียงกร้าว บริการโทรแจ้งฉุกเฉิน 999 ของพวกเขายังคงให้บริการต่อไป มีผลสะท้อนต่อหน้าที่ความไว้วางใจ ของประชาชนทั่วไปในเมืองหลวงได้ไหม
Well, it looks like Metro PD's investigation is going that way, but it's still the first 48.อืม ดูเหมือนว่าตำรวจนครบาล ทำคดีไปทางทิศทางนั้น
We're waiting for somebody from DC Metro Police, then we can start.เรารอคนจากตำรวจนครบาลดีซี แล้วถึงจะเริ่มได้
Or you're just as likely to take out half the Metropolitan Police Force, unless you can tell me how you can tell the difference between the good guys and the bad guys.พวกคุณจะต้องถอนกำลังตำรวจนครบาล ออกมาครึ่งนึง เว้นแต่คุณจะบอกผมได้ว่า คุณแยกออก ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำรวจนครบาล
Back to top