ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาแดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาแดง*, -ตาแดง-

ตาแดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาแดง (n.) conjunctivitis See also: pink eye Syn. โรคตาแดง
English-Thai: HOPE Dictionary
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
conjunctivitis(n) โรคตาแดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conjunctivitisเยื่อบุตาอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,เยื่อตาอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,ตาแดง,โรคตาอักเสบ,เยื่อหุ้มตาอักเสบ,ตาแดงเกิดอาการอักเสบ [การแพทย์]
Turtle เต่าทะเล เนคตอนประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีเลือดเย็น และ มีกระดูกสันหลัง มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า19 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญของ เต่าทั่วไป คือ มีกระดองห่อหุ้มตัวอยู่ภายนอก เต่าส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้ แต่เต่าทะเลทำไม่ได้ เนื่องจากส่วนเท้าและขาได้เปลี่ยน ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ เต่าทั้งโลกในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 ชนิด มีอยู้เพยง 7 ชนิด ที่เป็นเต่าน้ำเค็มหรือเต่าทะเล สำหรับในน่านน้ำไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่ากระ(Hawksbill Turtle), เต่าตนุ(Green Turtle), เต่าหญ้า(Ridley's Turtle), เต่าตาแดง(Loggerhead Turtle) และเต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloodshot (adj.) ตาแดงก่ำเพราะเส้นเลือดฝอยแตก
pinkeye (n.) โรคตาแดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You turn into a giant monster with red eyes and fangs, and you're not the bad guy here?คุณกลายเป็นปิศาจตัวยักษ์ ตาแดง มีเขี้ยว แล้วคุณไม่ใช่คนร้ายเนี่ยนะ
Let's have a look, cold and wet, glassy eyes, dull fur,ดูหน่อยสิ ทั้งเย็นทั้งชื้น... ตาแดง ขนบาง...
What's this?ตาแดง ผิวขาว ปากสีน้ำเงิน
I had nightmares in the hospital about getting stabbed by the man with bloodshot eyesคืนนั้นที่ โรงพยาบาล ฉันฝันร้ายว่า ฉันถูกไอ้เจ้าตาแดงก่ำนั่น แทงเอา
Oh, well he's not here right now, so...แล้วถ้าเขาไม่ต้องการล่ะ เราก็จะเป็นตาแดงกันหมด เข้าใจแล้ว
You're busted.ด้วยดวงตาแดงก่ำเหมือนปีศาจ นายถูกจับแล้ว
I imagined the man that took my daughter had fangs and... blood-red eyes and... black oil dripping from his...ผมนึกว่าคนที่เอาตัวลูกสาวผมไป มีเขี้ยว แล้วก็... ตาแดงก่ำ และ...
I also think if he was ready for a straitjacket, he'd be grinning and saying, "Peter, you have to trust me."แถมยังพร้อมจะเข้าหลังตาแดงได้อีก เขาคงจะแสยะยิ้มแล้วก็บอกว่า "ปีเตอร์ นายต้องเชื่อใจฉัน"
What? How could I get pinkeye?อะไรกัน ฉันเป็นตาแดงได้ไง
You mean, the one with my 118-pound rock-hard stud of a fiancé who's prone to canker sores and pinkeye?หนัก 118 ปอด์น ที่ดูเหมือนสัตว์ร้ายโกรธแค้นตาแดงก่ำนั่นเหรอ ฉันขอมองว่าเป็นโต๊ะของแฟนเก่า
Due to the recent pink eye epidemic--เนื่องจากระยะนี้ มีโรคตาแดงระบาด...
Pink-eyed fuck.{\cHFFFFFF}อ้ายเปรตตาแดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาแดง
Back to top