ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาเสีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาเสีย*, -ตาเสีย-

ตาเสีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาเสีย (v.) blind Syn. ตามืด
ตาเสีย (adj.) blind Syn. ตามืด
English-Thai: HOPE Dictionary
amblyopia(แอมบลอโอ' เฟีย) n. ภาวะสายตาเสียที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้. -amblyopic adj.
noninterlaced(จอภาพ) ชั้นดี ใช้บอกคุณภาพของจอภาพ ที่แสดงว่า ภาพบนจอนิ่ง ไม่เต้น ซึ่งเป็นผลดีกับสายตามาก หากจะซื้อคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพใหม่ ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะจะช่วยป้องกันมิให้ตาเสียได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is better than being able to see.มันดีกว่ามองด้วยตาเสียอีก
I think I need a handkerchief because I'm going to cry.ผมอยากได้ผ้าเช็ดหน้า เอาไว้ซับน้ำตาเสียแล้ว
I know guys that'll have your skinny ass out back by the dumpster faster than you can blink.ฉันรู้จักพวกวัยรุ่นกระจอกๆแบบนาย กลับมาเป็นคนไม่เอาถ่าน เร็วกว่าที่นายขยิบตาเสียอีก
I remember when my father died.แม่จำได้ ตอนที่ตาเสีย
I thought you'd be long gone by now.ฉันคิดว่าเธอคงจะจากไปลับตาเสียแล้ว
We at least have to go see why this warehouse area is so popular.อย่างน้อยเราก็น่าจะไปดูให้เห็นกับตาเสียหน่อย
I'll see that evidence burn before it brings me down.ผมต้องไปเห็นหลักฐานพวกนั้นไหม้กับตาเสียก่อน ก่อนที่มันจะมาเล่นงานผม
Just shut your eyes and say, "Go away."หลับตาเสีย แล้วพูดว่า ไปให้พ้น
I'm going there right now, so, if you don't want to know where it is, you better close your eyes.ฉันจะกลับบ้านแล้ว ถ้าคุณไม่อยากรู้ว่าฉันอยู่ไหน ปิดตาเสียดีกว่า
If he's taking care not to damage the eyes, then line of sight is probably what's important to him.ถ้าเขาระวังไม่ให้ลูกตาเสียหาย การมองระดับสายตา อาจเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเขา
If I gave you the choice between fucking Lollys and fighting the Mountain, you'd have your britches down and your cock out before I could blink.{\cHFFFFFF}ถ้าข้าให้ท่านเลือก ระหว่างอึ๊บลอลลี่ส์ {\cHFFFFFF}กับต่อสู้กับภูเขา เจ้าจะถอดกางเกงออก {\cHFFFFFF}และกะปู๋ของเจ้าจะโผล่มาก่อนที่ข้าจะกระพริบตาเสียอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาเสีย
Back to top