ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาละห้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาละห้อย*, -ตาละห้อย-

ตาละห้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาละห้อย (adv.) with sad eyes See also: with melancholy eyes
English-Thai: HOPE Dictionary
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
English-Thai: Nontri Dictionary
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I didn't cry during Waiting to Exhale... and I'm certainly not gonna fall for your puppy-dog eyes.ดูหนังเศร้าฉันยังไม่ร้องไห้เลย ไม่ใจอ่อนกับตาละห้อยหรอกนะ
You've got your worried eyes. You look like a little worried doggy.ตาคุณดูกังวลนะ คุณดูเหมือนหมาน้อยตาละห้อยเลย
This one was following me around like a little puppy dog all night.เขาเดินตามฉัน ตาละห้อยเหมือนลูกหมาทั้งคืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาละห้อย
Back to top