ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาลอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาลอย*, -ตาลอย-

ตาลอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลอย (adv.) with vacant eyes See also: with blank eyes, with empty eyes, in a daze, in a trance Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ
ตาลอย (v.) be absent-minded See also: be inattentive, be listless Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So pretty please, with sugar on top, clean the fuckin' car.ดังนั้นสวยโปรดที่มีน้ำตาลอยู่ด้านบนทำความสะอาดไอ้รถ
Who hasn't sat in the john and had an imaginary interview on TV?น่าทรูแมนใครบ้างที่ไม่เคยนั่งสุขา ตาลอยฝันหวานว่าได้ออกรายการโชว์ ใครบ้างที่ไม่อยากดัง
So did I. Then I realized I'm covered in brown spots.ฉันก็นึกเหมือนกัน แล้วฉันก็นึกได้ ว่าจริงๆฉันมีจุดสีน้ำตาลอยู่เต็มตัว
What happened that made your eyes lose focus?แล้วยังอาการตาลอยนี่อีก
And one of them is that the sugar comes in the brown packet and the Splenda is in the yellow!และหนึ่งในนั้นคือ น้ำตาลอยู่ในแพคเกจสีน้ำตาล ส่วนน้ำตาลเทียมอยู่ในสีเหลือง
Coffee--one cream, one sugar.กาแฟหนึ่ง ครีมและน้ำตาลอย่างละช้อน
Where's this little brown house?บ้านหลังเล็กสีน้ำตาลอยู่ที่ไหน? ฉันไม่รู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาลอย
Back to top