ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาลปัตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาลปัตร*, -ตาลปัตร-

ตาลปัตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลปัตร (n.) talipot fan Syn. พัดเปรียญ, พัดยศ, ตาลิปัตร
ตาลปัตรบังเพลิง (n.) a talipot fan used in the cremation of the royal family Syn. ตาลิปัตรบังเพลิง
English-Thai: HOPE Dictionary
topsy ###SW. turvy (ทอพ'ซ'เทอ'วี) adv. กลับตาลปัตร,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง,สับสน. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ความสับสน
English-Thai: Nontri Dictionary
reverse(adj) กลับด้าน,กลับตรงกันข้าม,กลับตาลปัตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonevent (n.) เหตุการณ์กลับตาลปัตร See also: เหตุกลับกลาย
The boot is on the other foot (idm.) เรื่องมันกลับตาลปัตรไปเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It just turned everything upside down.ทุกอย่าง กลับตาลปัตรไปหมด
But the wishes get twisted.แต่คำอธิษฐานจะกลับตาลปัตร ถ้านายขอตุ๊กตาเท็ดดี้ แบร์ที่พูดได้
I just feel as if everything is upside down.ฉันแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับตาลปัตร์ไปหมด
You know, it's a pretty upside down world when this guy's the one picking up on the emotional nuances around here.รู้มั้ย, มันเหมือนโลกกลับตาลปัตร เมื่อ ผู้ชายคนนี้ อารมณ์เปลี่ยนแปลไป
Things went sideways when McKeavy died.เรื่องมันกลับตาลปัตร ตั้งเเต่เเม็คเควี่ตาย
Tables were reversed...เรื่องกลับตาลปัตร...
We both know why shit's upside down.พวกเราทั้งคู่ต่างรู้ว่าเรื่องระยำนี้มันกลับตาลปัตร
Upside down and I can't stop it nowโลกกลับตาลปัตร ฉันต้องปล่อยเลยตามเลย
The shoe on the other foot.สถาณการณ์มันพลิกกลับตาลปัตร
Everything's shit side up, sweetheart.เรื่องทุกอย่างกลับเหี้ยตาลปัตร ที่รัก
Well, they got scared 'cause shit went south.เอาล่ะ พวกเขาเกิดปอดแหกขึ้นมา เพราะเรื่องเหี้ยมันกลับตาลปัตร
All the recruiting Jimmy's been doing down south.การรับทหารใหม่เพิ่มของจิมมี่ ทำให้เรื่องกลับตาลปัตร
Just to be alternative, britta called me.มันก็ตาลปัตรเมื่อเขาโทรหาฉัน
With a bit of a mind flip.เมื่อจิตใจกลับตาลปัตร
It turned my life upside down.มันทำให้ชีวิตฉันกลับตาลปัตร
I know preaching abstinence is hard, but I've seen how a teen pregnancy can turn a kid's world upside down.ผมรู้ ว่าการสอนให้ยับยั้งชั่งใจน่ะมันยาก แต่ผมเห็นมาแล้ว ว่า การตั้งท้องในวัยรุ่น มันทำให้โลกของเด็กคนนั้นกลับตาลปัตรไปเลย
The loss of parental figures at such a young age turns your world upside down.การสูญเสียสมาชิกครอบครัว ตั้งแต่เด็ก ทำให้โลกกลับตาลปัตร
I feel like my whole world has been turned upside down.ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งโลก มันกลับตาลปัตรไปหมด
♪ Stuck in reverse ♪#ทุกสิ่งกลับตาลปัตรไปหมด#
I go back to the shed, the whole world turns upside down.ผมกลับไปที่โรงเก็บของนั่น ทั้งหมดกลับตาลปัตร
It turned his world upside down.ทำให้โลกเขากลับตาลปัตรไปเลย
The universe is totally upended, and we must right it immediately.ทั้งจักรวาลมันตาลปัตรไปหมด เราต้องหาทางแก้มันเดี๋ยวนี้
Look, we have all seen cases that we thought were a sure thing go south.ฟังนะ เราก็เห็นคดีกันมาเยอะแล้ว ที่ทุกอย่างที่เราคิด มันกลับตาลปัตร
You've turned that upside down.แต่คุณดันกลับตาลปัตรซะนี่
The whole world's upside down.โลดทั้งโลกกลับตาลปัตร
My... that is quite a turnaround, Sister.หือ มันช่างกลับตาลปัตรสิ้นดีเลยนะ ซิสเตอร์
Saturn comes back into orbit where it was when you were born, and blah, blah, blah, your life goes bass-ackwards for the next seven years.ดาวเสาร์กลับเข้าสู่วงโคจร ตำแหน่งเดียวกับตอนที่พี่เกิด แล้วก็ บลา บลา บลา ชีวิตพี่กลับตาลปัตรไปหมด ไปอีก 7 ปีข้างหน้า
What else? Up is down, cold is hot, gremlins don't smell.แล้วอะไรอีกที่กลับตาลปัตร?
I mean everything just flipped, you know.คุณก็รู้ ทุกอย่างกลับตาลปัตรหมด
It was like my whole life got turned upside down.เมื้อกี้เหมือนชีวิตข้ากลับตาลปัตรเลย
And when we dance together, why, my universe becomes topsy-turvy.และเมื่อเราเต้นรำด้วยกัน, ไงต่อ, จักรวาลของผม ก็กลับตาลปัตร
No letter, no email, no "sorry we turned your life upside down, Donnie." Nothing!ไม่มีจดหมาย ไม่มีอีเมล์ ไม่มี "ขอโทษที่เราทำให้ชีวิต ของคุณกลับตาลปัตรนะ ดอนนี่" ไม่มีเลย!
It reflects poorly when my son is AWOL.ทุกอย่างมันจะกลับตาลปัตรดูเเย่ลงทันที ตรงที่ขนาดลูกชายฉันเองยังไม่ร่วมด้วย
Look, anything I do backfires.ฟังนะ อะไรที่ฉันทำกลับตาลปัตร
It's like the whole world got turned upside down.มันเหมือนโลกนี้มันกลับตาลปัตร
I could make you give me that tablet, turn your mind inside out, make you forget all this.ฉันจะทำให้นายเอาแผงควบคุมนั่นมาให้ฉันก็ได้ เปลี่ยนความคิดของนายให้กลับตาลปัตร ทำให้นายลืมทุกๆ อย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาลปัตร
Back to top