ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตารางเรียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตารางเรียน*, -ตารางเรียน-

ตารางเรียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตารางเรียน (n.) timetable See also: schedule Syn. ตารางสอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Class schedule, reading list, date book, concert tickets, concert tickets.ตารางเรียน หนังสือที่อ่าน สมุดบันทึก ตั๋วคอนเสิร์ต ตั๋วคอนเสิร์ต
(Sighs) My schedule is gonna be brutal... calculus,ตารางเรียนของฉัน มันโหดร้ายมาก แคลคูลัส
Class schedule. New girl. Now.ตารางเรียนเด็กใหม่ เดี๋ยวนี้
Were just showing me the course catalog.เขาพึ่งจะให้ดูตารางเรียน
How do you know my schedule?เธอรู้ตารางเรียนฉันได้ยังไง?
In seventh grade we had the same class schedule, and, uh, we just clicked, you know?พอเข้าม.1 เราก็ได้ตารางเรียนตรงกันอีก แล้วก็... เอิ่ม...
But not all of Ryan's old acquaintances.เราจะจัดการเรื่องตารางเรียนเอง
...moral support, every answer to every test... for every one of the classes that I'm taking.เฉลยสำหรับข้อสอบทุกข้อ สำหรับทุกคนในวิชาที่ผมลงเรียน - นี่คือตารางเรียนของผม
I'm sorry, but we're not allowed to give out students' class schedules.ฉันต้องขอโทษด้วย แต่เราไม่อนุญาตให้ดูได้ ตารางเรียนของนักศึกษา
Here's your class schedule and our study hall hours.นี่จ๊ะ ตารางเรียนของเธอ และชั่วโมงการสอนของพวกเรา
Ana has settled into her dorm, She's got all her classes lined up,เขาเพิ่งส่งเธอขึ้นหอ และจัดตารางเรียน
A full load of classes every year, I can maybe make it until then.อัดตารางเรียนให้แน่นทุกปี ซึ่งฉันอาจทำได้ตามที่หวังไว้
But not by building my schedule around BFFs.ถ้าฉันไม่จัดตารางเรียนตามกลุ่มเพื่อนสนิทของฉัน
Jeffrey, I was just looking over your class schedule.ฉันเพิ่งไปเช็คตารางเรียนของเธอมา
I have a lot of scenes. I'll skip some lectures.เพราะต้องเข้าฉากเยอะ ฉันควรจัดตารางเรียน
I'll just print up your schedule. Back in a jiffy.เดี๋ยวฉันเอาตารางเรียนมาให้แป๊บเดียวนะ
He works around my school schedule,เขาให้ฉันทำงานตามตารางเรียน
Can I look at your syllabus?ขอผมดูตารางเรียนหน่อยได้ไหมครับ?
I'm gonna call the school today and have your schedules changed, but i want you to know a little part of me died today, okay?แม่จะโทรไปที่โรงเรียนให้วันนี้ ให้เขาเปลี่ยนตารางเรียนให้ แต่แม่อยากให้ลูกๆรู้ไว้ ว่าส่วนเล็กๆของแม่ได้ตายไปแล้ววันนี้ โอเคไหม?
Uh, Ashley just gave me his password so I can go check out his classes online.ค่ะ เอ่อ แอชลีย์เพิ่งส่งรหัสผ่านของเขามา หนูจะได้เช็กตารางเรียนของเขาทางออนไลน์ได้ไงคะ
All right.เอาล่ะ ตามกำหนดตารางเรียน,
So, I got my schedule, and first period, I have history with Mr. Barocas.ฉันได้ตารางเรียนของฉันแล้ว และคาบแรกของฉัน ฉันได้เรียนประวัติศาสตร์กับ คุณบาโรคาส
My schedule is crazy but I love being a cheerleader and I like the idea thatถึงตารางเรียนมันจะวุ่นไปหมดก็นะ แต่ฉันเองก็ ชอบที่ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ แล้วก็
Unless you looked at my course schedule and scammed your way into becoming my teacher.เว้นแต่พ่อจะแอบดูตารางเรียนของหนู และวางแผนร้ายเพื่อที่จะมาเป็นครูของหนู -เกรซ เกรซ
Let me see your schedule.ให้ฉันดูตารางเรียนเธอหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตารางเรียน
Back to top