ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายใจ*, -ตายใจ-

ตายใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายใจ (v.) trust completely See also: have implicit faith, believe implicitly, have absolute confidence, be deeply convinced, firmly believe Syn. หลงเชื่อ, วางใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Relax. We let him pretend he's calling the shots.เราทำให้เค้าตายใจ คิดว่าตัวเองกำลังไปได้สวย
All that was just a means to ensure I would take you along.ก็เพื่อให้ผมตายใจพามาด้วย
To ensure our attention and analysis of any given situation would then incorrectly inform our profile.และเพื่อให้เราตายใจว่าเราวิเคราะห์สถานการณ์ถูก
You think you was gonna get me, motherfucker, huh?- หุบปากไปเลย คิดว่าจะพูดให้ฉันตายใจได้รึ
You talk me up, seduce me, screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณคุยกับผม,ยั่วยวนผม,ทำผมตายใจ แล้วค่อยวางยาผม ค้นห้องพักผมที่โรงแรม เสียกระจุย
Even if he's not, just having him here might make the real spy feel safer;ถึงไม่ใช่เขา แต่เก็บตัวเขาไว้ในนี้ ทำให้สายลับตัวจริงตายใจ
It's all well and good till she stabs you in the back.เธอจะหลอกให้ตายใจและแทงข้างหลัง
Maybe she wants the heat to die down.เธออาจอยากให้เราตายใจ
One Whammy Special, with Whammy Slaw.หนึ่งตายใจพิเศษ ด้วยตายใจสลัดหัวกะหล่ำ
I mean, it's getting a little old.ผมหมายความว่า ผมเริ่มตายใจแล้วล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายใจ
Back to top