ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายด้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายด้าน*, -ตายด้าน-

ตายด้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายด้าน (v.) be insensitive See also: be blunted Syn. ด้านชา, เฉยชา, หมดสมรรถภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
callosity(คะลอส'ซิที) n. ภาวะแข็งด้าน,ส่วนที่แข็งด้าน,ความไม่รู้สึก,ความตายด้าน
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
impotence(อิม' พะเทินซฺ) n. ความอ่อนแอ, การปราศจากกำลังหรืออำนาจ, การหย่อน หรือไร้สมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., Syn. impotency, impotentness, weakness
impotent(อิม' พะเทินทฺ) adj. อ่อนแอ, ไร้สมรรถภาพ, ไร้หรืออ่อนกำลัง, ไร้หรืออ่อนอำนาจ, ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., See also: impotently adv., Syn. feeble, weak, unable, powerless, ineffectual
insensibility(อินเซนซะบิล'ลิที) n. การไร้ความรู้สึก,การไร้ความรู้สึกสงสาร,ความเมินเฉย,ความตายด้าน, Syn. indifference ###A. sensibility
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious
insensitive(อินเซน'ซะทิฟว) adj. ไม่รู้สึก,ตายด้าน,ขาดความรู้สึกไวต่อ., See also: insensitivity n., Syn. unfeeling,dull
English-Thai: Nontri Dictionary
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
impotence(n) ความหมดอำนาจ,ความหมดกำลัง,ความตายด้าน
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย
insensitive(adj) ไม่รู้สึก,ตายด้าน
paralysis(n) โรคอัมพาต,ความตายด้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frigidityภาวะกามตายด้าน (หญิง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frigidityกามตายด้านในหญิง,กามตายด้านในผู้หญิง,อาการกามตายด้าน,การไม่มีกำหนัด,ภาวะเย็นชาทางกามารมณ์ [การแพทย์]
Impotenceความไร้สมรรถภาพทางเพศ, การหย่อนสมรรถภาพ, ความไร้สมรรถภาพ, กามตายด้าน, สมรรถภาพทางเพศหย่อน, กามตายด้านในผู้ชาย, กามตายด้าน, หย่อนสมรรถภาพ, เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชาย, สมรรถภาพทางเพศเสื่อม, อวัยวะเพศไม่แข็งตัว, ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, หมดความรู้สึกทางเพศ, [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No feeling at all. dead.- ตายด้าน ไม่มีความรู้สึก
Selfish, insensitive, shallow.เห็นแก่ตัว ตายด้าน สมองทึบ
Did you take classes in insensitivity?คุณไม่ได้ใช้เวลาเรียนในตายด้าน?
Except when I dress up as a frigid bitch...เว้นแต่ว่า ถ้าฉันแต่งตัวเป็นพวกแม่สาวกามตายด้าน
You lost your sense of humor?ต่อมขันตายด้านเหรอ เรื่องมันไม่ขำ
You aren't impotent, are you?นายไม่ใช่พวกตายด้าน ใช่มั๊ย ?
So do you think if you moved in and got married, in 40 years, you'd feel dead inside enough to cheat on him?ตกลงเธอคิดว่าถ้าเธอย้ายไปแล้วแต่งงานไปอีก40ปี เธอจะรู้สึกตายด้านมากพอที่จะไม่นอกใจ?
If you make yourself vulnerable for once in your nerve-deadening, emotionally obliterating...ยอมอ่อนข้อสักครั้งเถอะ ด้วยเส้นประสาทที่ตายด้านของคุณ
Toenails and hair all over the floor, faces dead with too much Botox and too much makeup.เล็บเท้าและเส้นผมทั้งหมดอยู่บนพื้น หน้าตายด้านเพราะฉีดโบท๊อก และแต่งหน้ามากเกินไป
He'll be fine. The guy's a trouper. Come here.เดี๋ยวเขาก็หายโกรธ เขาตายด้านจะตาย มานี่เถอะ
It's official. The estrogen has left the building.ฉันตายด้าน หมดฮอร์โมนถาวรแล้ว
We're both dead insideเราเป็นพวกหัวใจตายด้าน
Is the V making you insensitive as well or is that just you?และ วี ทำให้เธอตายด้าน หรือว่าเป็นตัวเธอเอง
Cyclonic Disorder: emotional ups and dwons, hyperactivity, loss of interest, pleasure, lack of sexual driveCyclonic Disorder : อารมณ์ขึ้นๆลงๆ เป็นพวกไฮเปอร์, สมาธิสั้น, มีความกดดัน, เป็นพวกตายด้าน
Not that you'd feel anything. I don't think your Fortune 500 financial friends would appreciate the details of your little dilemma with the police.แต่อย่างแกคงตายด้านว่ะ
Pierce the Insensitive, known also as Pierce the Dickish and Grandpa the Flatulent, was not invited.เพียร์ซผู้ตายด้าน หรือที่รู้จักในนาม เพียร์ซผู้ไม่รู้สึกรู้สา และตาเฒ่าผู้ยโส
I recently emerged from a period of prolonged numbness.ช่วงนี้ผมได้หลุดจาก ความตายด้านอันยาวนาน
Your superficial connections and lack of authentic emotion leave you isolated and alone.คุณสื่อสารแค่เปลือกนอก และตายด้านทางอารมณ์ แยกตัวออกมาและอยู่คนเดียว
You do still love me, don't you?ลึกๆแล้ว ในหัวใจที่ตายด้านของคุณ ยังรักฉันอยู่
Now I realize this room is America's number one destination for cheap, sappy moralizing, but your insensitive behavior is about to subject you to a whole new level of preachiness.ตอนนี้ครูรู้เเล้วว่าห้องนี้คือ ห้องอันดับหนึ่งของอเมริกา สำหรับการสอนศีลธรรม แบบห่วยๆ ถูกๆ แต่พฤติกรรมตายด้าน ของพวกเธอ
It usually doesn't involve ancient crystals and time travel. What you said to Melissa was worse than your usual insensitivity.ปกติมันไม่เกี่ยวกับคริสตัล เก่าเเก่และการท่องเวลาน่ะ ที่นายพูดกับเมลิซซ่านี่แย่ กว่าอารมร์ตายด้านปกตินะ
My dead heart beats for you.หัวใจตายด้านของฉัน มันเต้นเพื่อเธอ
Stubborn, arrogant, insensitive.ทั้งถือตัว หยิ่งยะโส แล้วก็ตายด้าน
I have been chosen, probably because I'm numb to other people's feelings, to come here and ask what you would like to do, Mr. Shue.หนูได้ถูกรับเลือก อาจเพราะหนูตายด้าน กับความรู้สึกต่อผู้คนไปแล้ว หนูมานี่เพื่อถามว่า คุณจะทำยังไงต่อ มิสเตอร์ชูว์
So why the hell are you such a dud? Thanks for the hospitality, Roman.นายคงตายด้านเองหรือเปล่า ขอบคุณนะ โรมัน
How to be all dead inside with muscles on top, not all emotional and flabby.การเป็นคนที่จิตใจตายด้านแถมหุ่นดี ไม่ใช่เจ้าอารมณ์และปวกเปียกแบบนี้
It's the dead-eyed stare that gives it away.สายตาเย็นชาตายด้านที่จ้องมองมา ที่บอกทุกอย่าง
Except it's not dead-eyed, is it?ยกเว้น นั่นไม่ใช่สายตาที่ตายด้าน.. ใช่ไหม?
Designer Lingerie in the vain hope of kicking some life back into a dead relationship.ชั้นในดีไซน์เนอร์ เพราะหวังลมๆ แล้งๆ ว่าจะ เติมเชื้อไฟให้ความสัมพันธ์ตายด้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายด้าน
Back to top