ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายซาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายซาก*, -ตายซาก-

ตายซาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายซาก (v.) be mummified See also: die leaving the undecayed (as spiders or fogs), die leaving the body exposed to the air until becomes desiccated (as frogs or spiders), dried remains (of a dead body)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean the dead one I've been asking him to take down for three years before it finally blew over?ไอ้ต้นไม้ตายซากที่ผมบอก ให้เขาฟันทิ้งมาสามปีแล้ว ก่อนที่มันจะล้มครืน
With all do respect, Bob, nobody cares about dead orientals.ด้วยความเคารพนะ บ๊อบ Nไม่มีใครสนใจพวกตายซากนั่นหรอก
Dopey look off your face and get some lotion For those knuckles you've been draggingที่มันง่วงหาว ยังกะผีตายซาก ให้มันดูเป็นคนซะหน่อยล่ะ
You are so dead, man.แกมันไอ้คน ตายซากจริงๆ ว่ะ
That's what I thought till I spent a weekend pinned under a dead linebacker.นั่นคือสิ่งที่ชั้นคิดนะ จนกระทั่งฉันใข้เวลาเป็นอาทิตย์กับไอ้นักฟุตบอลตายซาก
Suspect was shooting zombies with an illegal M240 Bravo, belt-fed, gas-operated.ผู้ต้องสงสัยยิงผีตายซาก ด้วยอาวุธผิดกฎหมาย "บราโว่ M240" กระสุนเป็นพวง ใช้ระบบแก๊ส
You should be sad and miserable and on time, just like us."เธอควรจะเศร้าโศก และตายซากแบบพวกเรา
A little less dead.แต่ก็ทำให้รู้สึกเหมือนตายซากน้อยลง
But where do all you zombies come from?แล้วคนตายซากอย่างพวกคุณล่ะมาจากไหน?
Then you will spend eternity dying.เจ้าก็ต้องตายซ้ำตายซากชั่วนิรันดร์
My pointless life suddenly had meaning.ชีวิตตายซากอยู่ ๆ ก็มีความหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายซาก
Back to top