ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามแบบฉบับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามแบบฉบับ*, -ตามแบบฉบับ-

ตามแบบฉบับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามแบบฉบับ (adj.) typical See also: representative, archetypal, characteristic, standard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, as a celebrity, he has a vested interest in a clean image.ตามแบบฉบับของคนดัง เขาลงทุนในการสร้าง\ ภาพลักษ์แสนบริสุทธิ์
You'll honor me the way a wife is required to honor her husband.ตามแบบฉบับภรรยาให้เกียรติสามี
You know, Mr. Richards told me to keep an eye on you, but I think I'm gonna handle things my own way.คุณริชาร์ดบอกฉันแล้วว่าให้คอยจับตาดูนายไว้ แต่... ฉันว่าฉันจะจัดการนายตามแบบฉบับของฉัน ให้สะใจดีกว่า..
Look. Let's not taint the beauty of the story.ผมหมายความว่า เราควรจะปล่อยให้เรื่องมันสวยงาม ตามแบบฉบับของมันสิ
Yeah. How original.ใช่สิ ตามแบบฉบับอะไรอย่างนี้
Or maybe I'm just as nuts as the long line of Gilbert crazies.ไม่ก็บ้าไปตามแบบฉบับกิลเบิร์ต
Our dramas this week, but our family's back in a happy place, and I think we should celebrate the best way we know how.มีเรื่องดราม่ากันในอาทิตย์นี้ แต่เราก็เป็นครอบครัว ที่มีความสุข และครูคิดว่าเราต้องฉลอง ตามแบบฉบับของเรา
This is the block. We take care of things our own way. Get me?ที่นี่คือบล็อค พวกเราดูแลทุกอย่างตามแบบฉบับของเรา เข้าใจมั้ย
Fine. In the parlance of the urban music scene,ตามใจ งั้นในตามแบบฉบับเพลงชาวทุ่ง
I can do this my way. Nikita.ฉันทำตามแบบฉบับของฉันได้
Wow, this guy's old school. He shoots on film.ว้าว,ชายคนนี้ตามแบบฉบับเป๊ะ, เค้าถ่ายรูปไว้ด้วย
Yeah, so it's your classic love triangle.ใช่ งั้นก็ ตามแบบฉบับของรักสามเส้า
Likes hiking and reading.ชอบปีนเขา อ่านหนังสือ แหมตามแบบฉบับเลยนะ
Well, it's typical Hanaki.อืม ก็ตามแบบฉบับอาจารย์ฮานากิเขาน่ะครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามแบบฉบับ
Back to top