ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามัว*, -ตามัว-

ตามัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามัว (v.) dim (eyes) See also: blur, dizzy, dazed, unable to see distinctly Syn. ตาฟาง, ตาฝ้า Ops. ตาใส, ตาดี
ตามัว (v.) be dizzy See also: be dazzled, feel dizzy Syn. ตาพร่ามัว, ตาพร่า
ตามัว (n.) day or night blindness Syn. ตาพร่า, ตาฝ้า
ตามัว (v.) have a blurred vision See also: have a poor vision or eyesight, be partially blind Syn. ตาพร่า, ตาฝ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
blear-eyed(เบลียร์'ไอดฺ) adj. ตามัว,สายตาสั้น, See also: blear-eyedness n. สายตาสั้น, Syn. short-sighted
dimsighted(ดิไซ'ทิด) adj. ตามัว,พร่า
purblind(เพอ'ไบลนดฺ) adj. เกือบบอด,กึ่งบอด,ตามัว,ขาดความคิด,เซ่อ,โง่
English-Thai: Nontri Dictionary
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amblyopiaตามัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
night blindnessตาบอดกลางคืน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน A  ซึ่งมีผลทำให้นัยน์ตามัวมองเห็นไม่ชัดในเวลาโพล้เพล้ หรือยามค่ำคืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
snow-blind (n.) ตามัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But he was blinded... because he loved me.แต่เขากำลังหน้ามืดตามัว เพราะเขารักผม
"to follow by faith alone is to follow blindly"--"การทำตามศรัทธาเพียงอย่างเดียว เป็นการกระทำอย่างหน้ามืดตามัว" B.A.U. หน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม ควอนติโก้,เวอร์จิเนีย
This guy's right eye is covered with corneal scarring.ชายคนนี้ตาข้างขวา มีปัญหากระจกตามัว
I've never seen so many men make fools of themselves over somebody.ผมไม่เคยเห็นผู้ชายตามืดตามัว รุมหลงใครมากอย่างนี้มาก่อน
Except damon, the lovestruck idiot.ยกเว้นเดม่อน พวกตกหลุมรักจนหน้ามืดตามัว
Those are the-- the cocktails of oppression, make from equal parts tyranny and blind obedience, and...นั่นมัน-- คอกเทลแห่งการกดขี่ ทำจากส่วนผสมของเผด็ดการ กับการเชื่อฟังอย่างหน้ามืดตามัว กับ..
While Don's just in the dark.ในขณะที่ดอนแค่หน้ามืดตามัว
You've always been insanely jealous.คุณขี้หึงจนหน้ามืดตามัวเสมอเลยนะ
I counted on blind loyalty like yours to make my plan succeed.ความภักดีแบบหน้ามืดตามัวโง่ๆของเจ้าทำให้แผนของข้าสำเร็จ
After all, I was mad with jealousy.ฉันหึงหวงจนหน้ามืดตามัว
I was reeling from a cancer diagnosis that was poised to bankrupt my family.ผมหน้ามืดตามัวจากการที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง นั่นทำให้ครอบครัวของผมต้องล้มละลาย
Show a girl a few mediocre paintings, whine about your childhood, and I swoon and spill all my dirty secrets?ครวญครางเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอ และฉันก้อหน้ามืดตามัวและ เปิดเผยความลับชั่วๆของฉันงั้นหรอ
Why does she make you so stupid?ทำไมเธอถึงทำให้นายหน้ามืดตามัวได้ขนาดนี้
What, blindly following orders is better?บางอย่างที่ไม่รู้มันน่าจะดีกว่า อะไรนะ หน้ามืดตามัวเชื่อฟังคำสั่งดีกว่างั้นเรอะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามัว
Back to top