ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามจังหวะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามจังหวะ*, -ตามจังหวะ-

ตามจังหวะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามจังหวะ (adv.) rhythmically
English-Thai: Nontri Dictionary
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could play the piano by that heartbeat of his.ผมเล่นเปียโนตามจังหวะหัวใจเค้ายังได้
Put it point inkยืดแขนให้ตรง แล้วสวิงแขนตามจังหวะ
Just follow that beat, you can jazz up anythingแค่ตามจังหวะไป เธอจะเล่นเป็นแจ้สได้หมด
You need to rush to her side and hold her in your arms and then pour your heart out in a beautiful ballad.คุณต้องไปอยู่เคียงข้างเธอ และกอดเธอไว้ แล้วก็ปล่อยหัวใจไปตามจังหวะบัลลาร์ด
Now, keep it going, and I'll do this.ที่นี่ ทำไปตามจังหวะ, ผมจะทำแบนี้.
I'm... just movin' to the music.ฉัน ... แค่เต้นไปตามจังหวะ
What you need to do is make sure that when you come up on this side, it's got to be clean brush strokes.สิ่งที่เธอต้องทำคือ ให้มั่นใจว่า เมื่อเธอทำด้านข้างนี้ มันต้องแปรงขึ้นลงตามจังหวะ
And then dance, of course.จากนั้นก็ยักย้ายตามจังหวะ
The big games are carried out to the rhythm of the stations.การอพยบ ตามจังหวะของฤดูกาล
# And get a fly girl and catch this beat # # While it's rolling, hold on ## มองหาสาว แล้วเต้นตามจังหวะ #
I just thought I'd play it by ear, see how things go.ฉันแค่คิดว่าฉันกำลังเล่นตามจังหวะ ดูว่ามันจะเป็นยังไง
It's all about sassy fingers and shaking that weave... and generally taking no nonsense from nobody.มันเป็นเรื่องของนิ้ว แล้วก็การขยับไปมาไปตามจังหวะ แล้วที่ำสำคัญ อย่าได้แคร์สายตาของใครๆ
# Step to the beat of my heart ## ก้าวไปตามจังหวะหัวใจของฉัน #
A dancing king, prancing down his bloodstained halls to the tune of a twisted demon monkey.กษัตริย์ผู้ร่ายร่ำ ขยับขยายร่าง ไปทั่วโถงอันโชกเลือดของเขา ตามจังหวะของลิงปีศาจ จิตใจบิดเบี้ยว
And if you watch very carefully, you can see Jeremy's mouth moving in time.และถ้าคุณดูให้ดี คุณจะเห็นเจเรมี่ อ้าปากตามจังหวะ
Get back into you rhythm. Very good. Come on!วิ่งไปตามจังหวะของคุณเอง ดีมาก สู้ๆ!
Yeah, she would put me on her feet and we would get the rhythm down.ใช่ เธอนำผมเต้นและเราก็ ไปตามจังหวะเพลง
Beautiful work, guys. Now, just follow me on the beat.สวยงามมากเลยเพื่อน ทีนี้ทำตามจังหวะฉันนะ
And then later, we wound up together at this club, dancing and grinding, and then I leaned in, in the rush of the music and...หลังจากนั้น เราก็ไปผับด้วยกัน เต้นและส่ายใส่กันใหญ่ ฉันโน้มตัวเข้าใกล้เขา ตามจังหวะเพลง แล้วก็...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามจังหวะ
Back to top