ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามกำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามกำลัง*, -ตามกำลัง-

ตามกำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามกำลัง (adv.) according to one´s ability
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The United States stands by its military commitments everywhere in the world.{\cHFFFFFF}สหรัฐอเมริกายืนตามกำลังทหารของตน ภาระผูกพันทุกที่ในโลก
If anybody was looking for some stuff then all they'd have to do would be to follow the spiders.ถ้าใครก็ตามกำลังมองหาอะไรอยู่ สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือ ตามพวกแมงมุมไป
Agent Walker, the trace is up and running whenever you're ready.วอล์คเกอร์, ตอนนี้ ระบบติดตามกำลังทำงาน เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพร้อม
It's the goddamn wild West. You put me in charge. I'm calling.เเม่งนี้มันสงครามชัดๆ นายมอบหน้าที่นี้ให้ฉันแล้ว ฉันจะโทรตามกำลังเสริม
We're doing everything in our power, mr. Kanin,เราทำทุกอย่างตามกำลังที่เรามีอยู่ครับ ท่านแคนิน
I'm gonna call in for more agents.ฉันจะโทรตามกำลังเสริมมาเพิ่ม
Beckett? Could you get some backup, please?- ไปตามกำลังเสริมมาหน่อยได้ไหม
Yeah, well, she understands how this is going to be so much better for everyone.ใช่ .. เธอ เข้าใจว่า อะไรก็ตามกำลังจะเกิดขึ้น ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
I'm gonna call for backup.ฉันจะโทร.ตามกำลังเสริม
Rolling follow team.ทีมติดตามกำลังดำเนินการ
No, no. I'm not actually sorry. I'm just trying to sound tough.ก็ถ้ารู้ว่าจะยิงกันขนาดนั้น คงโทรตามกำลังเสริมแล้วล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามกำลัง
Back to top