ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาฝาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาฝาด*, -ตาฝาด-

ตาฝาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาฝาด (v.) see mistakenly See also: have a visual illusion, mistake one for another
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you sure your eyes weren't playing tricks on you?นายแน่ใจนะว่านายไม่ได้ตาฝาดไป?
Nothing. Just seeing things, I guess.ช่างเหอะ, ฉันคงตาฝาดไป
No. No, I was delusional.ไม่ ไม่ ผมแค่ตาฝาดไปเอง
I don't know who you're supposed to be, but that's the most kick-ass costume ever.นี่ฉันตาฝาดไปรึเปล่า ชุดนี้มันบรมห่วยเลย
You must have imagined it in all the confusion.คุณอาจจะตาฝาดไปก็ได้ค่ะ
Are you sure? Well, I mean, I only glimpsed it for a moment. I could be wrong.เจ้าแน่ใจนะ ข้าหมายความว่า ข้าแค่ชำเลืองดู แค่แว็บเดียว ข้าอาจจะตาฝาดไป
If you see Gorman and Eppley, you go blind. See the scene.ถ้าคุณเห็นกอร์แมนและเอ็ปลีย์ คุณคงตาฝาด ไปดูที่เกิดเหตุซะ
You're bad! Shamone... It hurts.นายนี่ร้ายไม่เบานะ! เบน คุณต้องเปลี่ยนท่าได้แล้ว นี่ฉันตาฝาดไปรึเปล่าเนี่ย?
I must have been seeing things, right?ชั้นต้องตาฝาดไปแน่ๆเลยใช่มั้ย?
Tell me I mistook what I saw.บอกชั้นสิว่าชั้นตาฝาดไปเอง
Am I hallucinating, or is that ice coming straight towards us?นี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าที่เห็นก้อนน้ำแข็งกำลังใกล้เข้ามา
Wow. Be-caw! Be-caw.ว้าว นี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหม เธอเข้าวงเบลล่าส์?
My goodness gracious. Will you look at this?โอ้ นี่ผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ย?
Well, now, this is a sight for sore eyes.ว้าว นี่ฉันตาฝาดไปรึปล่าว
Pilgrim wasn't just seeing things in the Mars soil.พิลกริมไม่ได้ตาฝาดเห็นบางอย่าง ในดินดาวอังคาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาฝาด
Back to top